Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 2 trang 23 SGK Tập 1: Hình chữ nhật – Hình tứ giác đầy đủ

0

Giải Toán lớp 2 trang 23 SGK Tập 1: Hình chữ nhật – Hình tứ giác đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 23: Hình chữ nhật – Hình tứ giác chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải Bài 1 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Dùng bút và thước nối các điểm để có:

a) Hình chữ nhật. b) Hình tứ giác

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Đọc tên các hình trên.

Hướng dẫn cách làm:

Dùng bút chì và thước kẻ nối các điểm sao cho:

– Hình chữ nhật thì có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

– Hình tứ giác là hình có bốn cạnh.

Bài giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

a) Nối bốn điểm A, B, C, D để được hình chữ nhật ABCD

b) Nối bốn điểm M, N, P, Q ta được hình tứ giác MNPQ.

Giải Bài 2 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Hướng dẫn làm bài: Đếm các hình có bốn cạnh khép kín trong mỗi hình đã cho.

Bài giải

Hình a) có một hình tứ giác.

Hình b) có hai hình tứ giác.

Hình c) có một hình tứ giác.

Giải Bài 3 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

b) Ba hình tứ giác

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Hướng dẫn làm bài:

– Dùng bút chì và thước kẻ vẽ thêm các đoạn thẳng vào mỗi hình.

– Đếm các hình tứ giác, tam giác hoặc hình chữ nhật trong hình vừa vẽ, nếu đúng với số lượng yêu cầu của đề bài thì đó là cách vẽ cần tìm.

Bài giải

a)

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

b)

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 23: Hình chữ nhật – Hình tứ giác chính xác file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment