Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 2 trang 12 SGK Tập 1: Phép cộng có tổng bằng 10 đầy đủ

0

Giải Toán lớp 2 trang 12 SGK Tập 1: Phép cộng có tổng bằng 10 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 12: Phép cộng có tổng bằng 10 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải Bài 1 trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + … = 10                     8 + … = 10                 7 + … = 10                      5 + … = 10

1 + … = 10                     2 + … = 10                 3 + … = 10                      10 = 5 + …

10 = 9 + …                    10 = 8 + …                 10 = 7 + …                       10 = 6 + …

10 = 1 + …                    10 = 2 + …                  10 = 3 + …                       10 = … + 8

Hướng dẫn giải

9 + 1 = 10                        8 + 2 = 10                   7 + 3 = 10                    5 + 5 = 10

1 + 9 = 10                        2 + 8 = 10                   3 + 7 = 10                   10 = 5 + 5

10 = 9 + 1                       10 = 8 + 2                    10 = 7 + 3                   10 = 6 + 4

10 = 1 + 9                        10 = 2 + 8                   10 = 3 + 7                   10 = 2 + 8

Giải Bài 2 trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 1

 

Tính:

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 12

Hướng dẫn giải

Kết quả bằng 10

Giải Bài 3 trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 =

9 + 1 + 2 =

6 + 4 + 8 =

4 + 6 + 1 =

5 + 5 + 5 =

2 + 8 + 9 =

Hướng dẫn giải

7 + 3 + 6 = 16

9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 8 = 18

4 + 6 + 1 = 11

5 + 5 + 5 = 15

2 + 8 + 9 = 19

Giải Bài 4 trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 12

Hướng dẫn giải

Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;

Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;

Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 12: Phép cộng có tổng bằng 10 chính xác file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment