Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 1 trang 83, 84, 85 SGK: Phép trừ trong phạm vi 10 – Luyện tập đầy đủ

0

Giải Toán lớp 1 trang 83, 84, 85 SGK : Phép trừ trong phạm vi 10 – Luyện tập đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 1 SGK trang 83, 84, 85: Phép trừ trong phạm vi 10 – Luyện tập chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Hướng dẫn giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 10 – Luyện tập

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

b)

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5 =

10 – 1 = 10 – 2= 10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =

10 – 9 = 10 – 8 = 10 – 7 = 10 – 6 = 10 – 0 =

Hướng dẫn giải:

a)

1. Kết quả bằng 9.

2. Kết quả bằng 8.

3. Kết quả bằng 7.

4. Kết quả bằng 6.

5. Kết quả bằng 5.

6. Kết quả bằng 0.

b)

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10

10 – 1 = 9 10 – 2= 8 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5

10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 – 7 = 3 10 – 6 = 4 10 – 0 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

 

10

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải:

 

10

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, >, =

9….10 3 + 4 ….10 6….10 – 4

10….4 6 + 4 ….4 6 ….9 – 3

Hướng dẫn giải:

9 < 10 3 + 4 < 10 6 = 10 – 4

10 > 4 6 + 4 > 4 6 = 9 – 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

Phép tính là: 10 – 4 = 6.

Hướng dẫn giải bài tập trang 85 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 10 – Luyện tập

Giải Bài 1 trang 85 SGK Toán lớp 1

Tính:

a)

10 – 2 = 10 – 4 = 10 – 3 = 10 – 7 = 10 – 5 =

10 – 9 = 10 – 6 = 10 – 1 = 10 – 0 = 10 – 10 =

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

a)

10 – 2 = 8 10 – 4 = 6 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 10 – 5 = 5

10 – 9 = 1 10 – 6 = 4 10 – 1 = 9 10 – 0 = 10 10 – 10 = 0

b)

1. Kết quả bằng 5.

2. Kết quả bằng 6.

3. Kết quả bằng 2.

4. Kết quả bằng 7.

5. Kết quả bằng 8.

6. Kết quả bằng 4.

Giải Bài 2 trang 85 SGK Toán lớp 1

Số?

5 + …. = 10 …. – 2 = 6 10 – …. = 4 2 + …. = 9

8 – …. = 1 …. + 0 = 10 10 – ….= 8 4 + …. = 7

Hướng dẫn giải:

5 + 5 = 10 8 – 2 = 6 10 – 6 = 4 2 + 7 = 9

8 – 7 = 1 10 + 0 = 10 10 – 2 = 8 4 + 3 = 7

Giải Bài 3 trang 85 SGK Toán lớp 1

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

a) 7 + 3 = 10.

b) 10 – 2 = 8.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 1 trang 83, 84, 85 SGK: Phép trừ trong phạm vi 10 – Luyện tập đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment