Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 1 trang 80 SGK: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 đầy đủ

0

Giải Toán lớp 1 trang 80 SGK : Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 1 SGK trang 80: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Hướng dẫn giải bài tập trang 80 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9​​​​​​​

Giải Bài 1 trang 80 SGK Toán lớp 1

Tính:

8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 =

1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5=

9 – 8 = 9 – 7 = 9 – 6 = 9 – 5 =

9 – 1 = 9 – 2 = 9 – 3 = 9 – 4 =

Hướng dẫn giải:

8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9

1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5= 9

9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4

9 – 1 = 8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9 – 4 = 5

Giải Bài 2 trang 80 SGK Toán lớp 1

Số?

5 + …. = 9 9 – …. = 6 …..+ 6 = 9

4 + …. = 8 7 -…… = 5 …..+ 9 = 9

…..+ 7 = 9 …..+ 3 = 8 9 -……= 9

Hướng dẫn giải:

5 + 4 = 9 9 – 3 = 6 3 + 6 = 9

4 + 4 = 8 7 – 2 = 5 0 + 9 = 9

2 + 7 = 9 5 + 3 = 8 9 – 0 = 9

Giải Bài 3 trang 80 SGK Toán lớp 1

Điền dấu >, < ,=

5 + 4 ….9 6…..5 + 3 9 – 0…..8

9 – 2…..8 9……5 + 1 4 + 5…..5 + 4

Hướng dẫn giải:

5 + 4 = 9 6 < 5 + 3 9 – 0 > 8

9 – 2 < 8 9 > 5 + 1 4 + 5 = 5 + 4

Giải Bài 4 trang 80 SGK Toán lớp 1

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

Phép tính là: 9 – 6 = 3

Giải Bài 5 trang 80 SGK Toán lớp 1

Hình bên có mấy hình vuông?

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

Có 5 hình vuông.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 1 trang 80 SGK: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment