Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 1 trang 75 SGK: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8 đầy đủ

0

Giải Toán lớp 1 trang 75 SGK : Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 1 SGK trang 75: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Hướng dẫn giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Giải Bài 1 trang 75 SGK Toán lớp 1

Tính:

7 + 1 = 6 + 2 = 5 + 3 = 4 + 4 =

1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5 = 8 – 4 =

8 – 7 = 8 – 6 = 8 – 5 = 8 + 0 =

8 – 1 = 8 – 2 = 8 – 3 = 8 – 0 =

Hướng dẫn giải

7 +1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 4 + 4 = 8

1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 8 – 4 = 4

8 – 7 = 1 8 – 6 = 2 8 – 5 = 3 8 + 0 = 8

8 – 1 = 7 8 – 2 = 6 8 – 3 = 5 8 – 0 = 8

Giải Bài 2 trang 75 SGK Toán lớp 1

Số?

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả là 8.

b. Kết quả là 8.

c. Kết quả là 6.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 7.

Giải Bài 3 trang 75 SGK Toán lớp 1

Tính:

4 + 3 + 1 = 8 – 4 – 2 = 2 + 6 – 5 = 8 + 0 – 5 =

5 + 1 + 2 = 8 – 6 + 3 = 7 – 3 + 4 = 3 + 3 – 4 =

Hướng dẫn giải

4 + 3 + 1 = 8 8 – 4 – 2 = 2 2 + 6 – 5 = 3 8 + 0 – 5 = 3

5 + 1 + 2 = 8 8 – 6 + 3 = 5 7 – 3 + 4 = 8 3 + 3 – 4 = 2

Giải Bài 4 trang 75 SGK Toán lớp 1

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 8 – 2 = 6

Giải Bài 5 trang 75 SGK Toán lớp 1

Nối ô trống với số thích hợp:

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

8 > 5 + 2

7 < 8 – 0

9 > 8 + 0

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 1 trang 75 SGK: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment