Chia sẻ những tip thiết thực

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Phép chia (tiếp theo) trang 18 – sách Cánh Diều

0

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Phép chia (tiếp theo) trang 18 – sách Cánh Diều. Hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Phép chia (tiếp theo) trang 18 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: Phép chia (tiếp theo) – Cánh diều.

Cho phép nhân, nêu hai phép chia thích hợp:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Phương pháp giải:

Ta lấy tích chia cho từng thừa số rồi viết phép chia phù hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Bài 2 (trang 18 SGK Toán 2 Tập 2)

Số ?

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Phương pháp giải:

– Tính nhẩm các phép tính theo bảng nhân 2 và bảng nhân 5

– Lấy tích đã tìm được chia cho từng thừa số rồi viết kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

2 × 5 = 10                       2 × 10 = 20                     5 × 8 = 40

10 : 2 = 5                        20 : 2 = 10                      40 : 5 = 8

10 : 5 = 2                    20 : 10 = 2                      40 : 8 = 5

Bài 3 (trang 19 SGK Toán 2 Tập 2)

Nêu phép nhân và phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Phương pháp giải:

a) Lấy số học sinh trong mỗi cặp nhân với số cặp ta được một tích.

Lấy tích vừa tìm được chia cho từng thừa số rồi điền vào ô trống. 

b) Lấy số học sinh trong mỗi nhóm nhân với số nhóm ta được một tích.

Lấy tích vừa tìm được chia cho từng thừa số rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Bài 4 (trang 19 SGK Toán 2 Tập 2)

Kể chuyện theo các bức tranh có sử dụng phép chia 8 : 2.

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ và mô tả bức tranh có sử dụng phép chia 8 : 2

Lời giải chi tiết:

Nam và Hoa có một bình cá và trong bình có 8 con cá. Không may cún con đùa nghịch làm vỡ bình cá vì vậy Nam và Hoa lấy hai chiếc bình khác đựng, mỗi bình có 4 con cá.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Phép chia (tiếp theo) trang 18 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment