Chia sẻ những tip thiết thực

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Phép chia 1 trang 16 – sách Cánh Diều

0

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Phép chia 1 trang 16 – sách Cánh Diều. Hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Phép chia 1 trang 16 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: Phép chia 1 – Cánh diều.

Bài 1 (trang 16 SGK Toán 2 Tập 2)

Thực hiện hoạt động sau rồi nêu phép chia thích hợp:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

a) Lấy 10 hình vuông, chia cho mỗi bạn 5 hình vuông.

b) Lấy 12 hình vuông, chia cho mỗi bạn 3 hình vuông.

Phương pháp giải:

Lấy số hình vuông chia cho số hình vuông mỗi bạn nhận được rồi viết phép chia thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 10 hình vuông, chia cho mỗi bạn 5 hình vuông

Có hai bạn được chia.

Ta có phép chia 10 : 5 = 2

b) 12 hình vuông, chia cho mỗi bạn 3 hình vuông

Có 4 bạn được chia.

Ta có phép chia 12 : 3 = 4

Bài 2 (trang 17 SGK Toán 2 Tập 2)

Xem tranh rồi nói phép chia (theo mẫu):

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Phương pháp giải:

Lấy số cây con chia cho số cây trong mỗi giỏ ta tính được số giỏ.

Lời giải chi tiết:

Em quan sát thấy có 9 cây con, xếp vào mỗi giỏ 3 cây. Xếp được 3 giỏ. 

Ta có phép chia: 9 : 3 = 3 

Vậy em điền như sau: 9 : 3 = 3

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 2 Tập 2)

Xem tranh rồi nêu tình huống có phép chia:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Phương pháp giải:

– Lấy số chiếc bút chia cho số học sinh, tìm được số chiếc bút mỗi bạn có.

– Lấy số quyển vở chia cho số học sinh, tìm được số quyển vở của mỗi bạn.

– Lấy số chiếc giày chia cho số người, tìm được số chiếc giày của mỗi người.

Lời giải chi tiết:

– Cô giáo có 10 cái bút, cô chia cho 5 bạn, mỗi bạn 2 chiếc bút.

– Cô giáo có 15 quyển vở, cô chia cho 5 bạn, mỗi bạn có 3 quyển vở.

– Tủ giày có 12 chiếc giày, có 6 người nên mỗi người có 2 chiếc giày.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Phép chia 1 trang 16 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment