Chia sẻ những tip thiết thực

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 – sách Cánh Diều

0

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 – sách Cánh Diều. Hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài:Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) – Cánh diều.

Bài 1 (trang 90 SGK Toán 2 Tập 2):

Tính nhẩm:

300 + 600                       

700 + 300                      

400 + 60 + 3

500 – 400                        

1000 – 800                     

900 – 300 – 50 

Lời giải

300 + 600 = 900              

700 + 300 = 1000                     

400 + 60 + 3 = 463

500 – 400 = 100              

1000 – 800 = 200                     

900 – 300 – 50 = 550

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 2 Tập 2):

Tính nhẩm:

2 × 7       5 × 2           

12 : 2      15 : 5

2 × 4       5 × 9           

6 : 2        30 : 5

2 × 8       5 × 6           

20 : 2      50 : 5

Lời giải

2 × 7 = 14           5 × 2 = 10   

12 : 2 = 6            15 : 5 = 3

2 × 4 = 8              5 × 9  = 45   

6 : 2 = 3               30 : 5 = 6

2 × 8 =16             5 × 6  = 30   

20 : 2 = 10           50 : 5 = 10

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 2 Tập 2):

Xem tranh rồi viết phép nhân và phép chia thích hợp:

 Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Có 4 cột đèn, mỗi cột đèn có 5 bóng, nghĩa là: 5 được lấy 4 lần. Ta có phép nhân: 

5 × 4 = 20

Từ phép nhân: 5 × 4 = 20, ta viết được 2 phép chia tương ứng: 

20 : 4 = 5; 20 : 5 = 4.

Em điền như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 4 (trang 91 SGK Toán 2 Tập 2):

Số?

Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Mỗi xe đạp có 2 bánh xe:

a) 2 xe đạp có số bánh xe là:

2 × 2 = 4 (bánh xe)

b) 5 xe đạp có số bánh xe là:

2 × 5 = 10 (bánh xe)

c) 5 xe đạp có số bánh xe là:

2 × 6 = 12 (bánh xe)

Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 5 (trang 91 SGK Toán 2 Tập 2):

Nhà Nam thu hoạch được 20 quả dưa hấu.

Giải Toán lớp 2 trang 90, 91 Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Trả lời các câu hỏi:

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có mấy quả dưa hấu?

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần mấy rổ?

Lời giải

a) Nhà Nam thu hoạch 20 quả dưa hấu, nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có số quả dưa hấu là: 20 : 5 = 4 (quả)

b) Nhà Nam thu hoạch 20 quả dưa hấu, nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần số rổ là: 20 : 5 = 4 (rổ)

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài:Ôn tập về só và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment