Chia sẻ những tip thiết thực

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Giờ – Phút trang 34 – sách Cánh Diều

0

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Giờ – Phút trang 34 – sách Cánh Diều. Hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Giờ – Phút trang 34 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: Giờ – Phút – Cánh diều​​​​​​​

Bài 1:

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Giải SGK Toán 2 Cánh diều

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ rồi viết thời gian thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Kim ngắn chỉ quá số 7, kim dài chỉ số 3. Khi đó, đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút.

Giải Toán lớp 2 trang 34, 35 Giờ - Phút | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Kim ngắn chỉ giữa số 11 và số 12, kim dài chỉ số 6. Khi đó, đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút.

Giải Toán lớp 2 trang 34, 35 Giờ - Phút | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Kim ngắn chỉ giữa số 2 và số 3, kim dài chỉ số 6. Khi đó, đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút.

Giải Toán lớp 2 trang 34, 35 Giờ - Phút | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Kim ngắn chỉ quá số 10, kim dài chỉ số 3. Khi đó, đồng hồ chỉ 10 giờ 15 phút.

Bài 2

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 4 giờ 15 phút, 5 giờ rưỡi, 11 giờ 15 phút, 12 giờ 30 phút.

b) 13 giờ rưỡi, 14 giờ 15 phút, 19 giờ 15 phút, 22 giờ 30 phút.

Giải SGK Toán 2 Cánh diều

Phương pháp giải:

Dựa vào cách xem giờ, em quay kim đồng hồ theo thời gian đề bài đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Đồng hồ chỉ 4 giờ 15 phút, khi đó kim ngắn chỉ quá số 4, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi, khi đó kim ngắn chỉ giữa số 5 và số 6, kim dài chỉ số 6.

Đồng hồ chỉ 11 giờ 15 phút, khi đó kim ngắn chỉ quá số 11, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút, khi đó kim ngắn chỉ giữa số 12 và số 1, kim dài chỉ số 6.

b) Đồng hồ chỉ 13 giờ rưỡi hay 1 giờ 30 phút (chiều) khi đó kim ngắn chỉ giữa số 1 và số 2, kim dài chỉ số 6.

Đồng hồ chỉ 14 giờ 15 phút hay 2 giờ 15 phút (chiều) khi đó kim ngắn chỉ quá số 2, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 19 giờ 15 phút hay 7 giờ 15 phút (tối) khi đó kim ngắn chỉ quá số 7, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 22 giờ 30 phút hay 10 giờ 30 phút (đêm) khi đó kim ngắn chỉ giữa số 10 và số 11, kim dài chỉ số 6.

Bài 3

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi:

Giải SGK Toán 2 Cánh diều

Phương pháp giải:

Xem đồng hồ để xác định thời gian cho mỗi hoạt động rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Nam và các bạn đến hồ Hoàn Kiếm lúc 8 giờ 15 phút.

b) Nam và các bạn đến chùa Một Cột lúc 9 giờ 30 phút.

c) Nam và các bạn đến Văn Miếu lúc 14 giờ 30 phút (hay 2 giờ 30 phút chiều).

d) Nam và các bạn lên xe ra về lúc 16 giờ 15 phút (hay 4 giờ 15 phút chiều).

Bài 4

 Hãy nói về thời gian mở cửa và đóng cửa của các địa điểm dưới đây:

Giải SGK Toán 2 Cánh diều

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi nêu thời gian mở cửa và đóng cửa cho các địa điểm.

Lời giải chi tiết:

– Bể bơi trẻ em mở cửa lúc:

Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút.

Buổi chiều: Từ 4 giờ 15 phút đến 7 giờ tối.

– Thư viện thiếu nhi mở cửa lúc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 15 phút.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Giờ – Phút trang 34 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment