Chia sẻ những tip thiết thực

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 40, 41 – sách Cánh Diều

0

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 40, 41 – sách Cánh Diều. Hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Em ôn lại những gì đã học trang 40, 41 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: Em ôn lại những gì đã học – Cánh diều.

Bài 1 (trang 40 SGK Toán 2 Tập 2):

Tính nhẩm:

2 × 6                     5 × 5                     10 : 2                    35 : 5

2 × 3                     5 × 8                     8 : 2                      20 : 5

2 × 9                     5 × 10                   18 : 2                    5 : 5

Lời giải:

2 × 6 = 12                       5 × 5 = 25                       10 : 2  = 5              35 : 5 = 7

2 × 3 = 6                         5 × 8 = 40                       8 : 2 = 4                20 : 5 = 4

2 × 9 = 18                       5 × 10 = 50                     18 : 2  = 9              5 : 5 = 1

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 2 Tập 2):

a) Nêu thừa số, tích trong phép nhân 5 × 9 = 45.

b) Nêu số bị chia, số chia, thương trong phép chia 16 : 2 = 8.

Lời giải:

a) Trong phép nhân 5 × 9 = 45, có 2 thừa số lần lượt là 5 và 9; tích là 45.

b) Trong phép chia 16 : 2 = 8, có số bị chia là 16, số chia là 2 và thương là 8.

Bài 3 (trang 40 SGK Toán 2 Tập 2):

Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân hoặc phép chia:

 Giải Toán lớp 2 trang 40,41 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Có 8 đĩa măng cụt, mỗi đĩa có 5 quả. Để tính số quả măng cụt, em thực hiện phép nhân: 5 × 8 = 40 (quả). 

Vậy có tất cả 40 quả măng cụt.

Có 10 quả bóng, chia đều vào 2 khay. Để tính số bóng trong mỗi khay, em thực hiện phép chia: 10 : 2 = 5 (quả)

Vậy mỗi khay có 5 quả bóng.

Tương tự, em quan sát hình và nêu tình huống có phép nhân hoặc phép chia.

Bài 4 (trang 41 SGK Toán 2 Tập 2):

Hình bên được ghép từ bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

Giải Toán lớp 2 trang 40,41 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Có 4 khối cầu.

Có 4 khối trụ.

Có 3 khối hộp chữ nhật.

Bài 5 (trang 41 SGK Toán 2 Tập 2):

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Giải Toán lớp 2 trang 40,41 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Giải Toán lớp 2 trang 40,41 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em quan sát đồng hồ thấy kim ngắn chỉ giữa số 8 và số 9, kim dài chỉ số 6. Trong hình có ông trăng nên đồng hồ chỉ 20 giờ 30 phút.

Giải Toán lớp 2 trang 40,41 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em quan sát đồng hồ thấy kim ngắn chỉ giữa số 10 và số 11, kim dài chỉ số 6. Trong hình có mặt trời nên đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút.

Giải Toán lớp 2 trang 40,41 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em quan sát đồng hồ thấy kim ngắn chỉ quá số 4, kim dài chỉ số 3. Trong hình có hai bạn nhỏ đang thi chạy nên đồng hồ 16 giờ 15 phút.

Bài 6 (trang 41 SGK Toán 2 Tập 2):

Xem tờ lịch tháng 5, trả lời các câu hỏi:

Giải Toán lớp 2 trang 40,41 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

a) Tháng 5 có bao nhiêu ngày?

b) Sinh nhật Bác Hồ ngày tháng 5 vào thứ mấy?
c) Trong tháng 5 có mấy ngày Chủ nhật? Đó là những ngày nào?
 d) Nếu thứ Bảy tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ Bảy tuần sau là ngày nào?

Lời giải:

a) Tháng 5 có 31 ngày.

b) Sinh nhật Bác Hồ là ngày 19 tháng 5 vào thứ Năm.

c) Trong tháng 5 có 5 ngày Chủ nhật. Đó là những ngày 1, 8, 15, 22 và 29.
 d) Nếu thứ Bảy tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ Bảy tuần sau là ngày 14 tháng 5.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 40, 41 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment