Chia sẻ những tip thiết thực

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 5 trang 13 – sách Cánh Diều

0

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 5 trang 13 – sách Cánh Diều. Hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Bảng nhân 5 trang 13 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: Bảng nhân 5 – Cánh diều.

Bài 1 (trang 13 SGK Toán 2 Tập 2)

Tính nhẩm:

5 × 3               5 × 6               5 × 1              

5 × 9               5 × 2

5 × 7               5 × 4               5 × 5              

5 × 10             5 × 8

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính trong bảng nhân 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 × 3 = 15         5 × 6 = 30        5 × 1 = 5       

5 × 9 = 45           5 × 2 = 10

5 × 7 = 35         5 × 4 = 20        5 × 5 = 25     

5 × 10 = 50        5 × 8 = 40

Bài 2 (trang 13 SGK Toán 2 Tập 2)

Tính:

5 kg × 2                     

5 cm × 8                    

l × 7

5 kg × 4                     

5 dm × 9                    

× 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính trong bảng nhân 5 rồi thêm đơn vị tương ứng.

Lời giải chi tiết:

5 kg × 2 = 10 kg                   

5 cm × 8 = 40 kg                  

l × 7 = 35 kg

5 kg × 4 = 20 kg                   

5 dm × 9 = 45 kg                 

× 5 = 25 kg

Bài 3 (trang 13 SGK Toán 2 Tập 2)

a) Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

b) Kể một tình huống có sử dụng phép nhân 5 × 3 trong thực tế.

Phương pháp giải:

– Tìm số cá trong mỗi bình và số bình cá rồi viết phép tính vào ô trống.

– Tìm số bạn trên mỗi thuyền và số chiếc thuyền rồi viết phép tính vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) – Mỗi bình có 5 con cá và có 3 bình, ta có phép tính 5 × 3 = 15

– Mỗi chiếc thuyền chở 5 bạn và có 4 chiếc thuyền, ta có phép tính 5 × 4 = 20

Bài 4 (trang 13 SGK Toán 2 Tập 2)

a) Hãy đếm thêm 5:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

b) Xếp các chấm tròn thích hợp với phép nhân 5 x 5; 5 x 7

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm 5 đơn vị theo mẫu 5, 10, 15, 20…rồi điền các số thích hợp vào ô trống.

b) Lấy 5 tấm thẻ, mỗi thẻ có 5 chấm tròn ta được phép nhân 5 x 5

Lấy 7 tấm thẻ, mỗi thẻ có 5 chấm tròn ta được phép nhân 5 x 7 

Lời giải chi tiết:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 5 trang 13 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment