Chia sẻ những tip thiết thực

Giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

0
Cùng làm và tham khảo lời giải chi tiết giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều bài 1, bài 2…. Cách này giúp các em học sinh có thể ôn lại kiến thức Bảng chia 8, nắm rõ hướng giải, từ đó có thể dễ dàng làm bài tập liên quan này.

Giai Toan lop 3

Giải Toán lớp 3 trang 48, 49 Sách Cánh Diều tập 1
 

Giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Bảng chia 8

1. Giải bài 1 Trang 48 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm:
24 : 8                                       56 : 8                                    40 : 8
16 : 8                                       8 : 8                                      64 : 8
32 : 8                                      72 : 8                                     48 : 8

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng chia 8 để tính.

Đáp án:
24 : 8 = 3                                  56 : 8 = 7                                     40 : 8 = 5
16 : 8 = 2                                   8 : 8 = 1                                      64 : 8 = 8
32 : 8 = 4                                  72 : 8 = 9                                     48 : 8 = 6

2. Giải bài 2 Trang 48 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính:
8 x 4                                         8 x 7                                     8 x 6
32 : 8                                       56 : 8                                    48 : 8
32 : 4                                       56 : 7                                    48 : 6

Hướng dẫn giải: Ở mỗi cột, ta dựa vào phép nhân đầu tiên để viết kết quả của hai phép chia phía dưới.

Đáp án:
8 x 4 = 32                              8 x 7 = 56                               8 x 6 = 48
32 : 8 = 4                               56 : 8 = 7                                48 : 8 = 6
32 : 4 = 8                               56 : 7 = 8                                 48 : 6 = 8

Các em học sinh lớp 3 học thêm bảng chia 9 nữa là hoàn thành nốt các bảng chia các số rồi. Nếu các em muốn củng cố bài học Bảng chia 9 tiếp theo thì có thể tham khảo Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều nhé. Đây là tài liệu hay, hữu ích giúp các em dễ dàng hiểu bài và làm bài tập chính xác.

Xem thêm: Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

3. Giải bài 3 Trang 49 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số ?.

giai bai tap trang 48 49 sgk toan 3 tap 1 sach canh dieu

Hướng dẫn giải: Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 tap 1 trang 49

4. Giải bài 4 Trang 49 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát tranh, nêu phép chia thích hợp.

Toan lop 3 Luyen tap chung trang 49

Đáp án: 
Phép chia thích hợp với tranh là: 24 : 8 = 3.

5. Giải bài 5 Trang 49 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Để lau các cửa kính của một tòa nhà người ta phải làm trong 40 giờ mới xong.
Nếu thay bằng rô-bốt lau cửa kính thì thời gian giảm đi 8 lần. Hỏi rô-bốt hoàn thành việc lau cửa kính trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải: Số giờ rô-bốt hoàn thành việc lau cửa kính = Số giờ người ta lau xong cửa kính : 8.

Đáp án:
Rô-bốt hoàn thành việc lau cửa kính trong số giờ là:
                   40 : 8 = 5 (giờ)
                       Đáp số: 5 giờ.

https://tip.edu.vn/giai-bai-tap-trang-48-49-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69515n
Như vậy, với tài liệu giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, chắc hẳn các em học sinh đã nắm vững được kiến thức, làm được bài. Các em nhớ ôn lại bảng chia 8 để có thể áp dụng vào nhiều bài tập khác dễ dàng.

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Toán Học

Leave a comment