Chia sẻ những tip thiết thực

Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 7 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 7 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo: Bài tập cuối chương I đã mang đến lời giải các bài tập 1, 2, 3, 4… chi tiết và đầy đủ nhất giúp các em có thể tham khảo, làm bài tập dễ dàng hơn.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu giải hay khác:
– Trọn bộ Giải Toán lớp 7 sách Chân trời sáng tạo
Giải Toán lớp 7 trang 22 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức – Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế
Giải toán lớp 7 trang 29 tập 1 sách Cánh Diều – Bài 5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 7 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Bài tập cuối chương I

1. Giải Bài 1 Trang 27 SGK Toán Lớp 7

giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao
Hướng dẫn giải: Thực hiện phép tính theo thứ tự: ( ) =>[ ] . Sau đó đến các phép tính ngoài ngoặc.
Đáp án:
a)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 2
b)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 3
c)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 4
d)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 5

2. Giải Bài 2 Trang 27 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể).
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 6
Hướng dẫn giải:
Đưa các hỗn số, số hữu tỉ về dạng phân số.
Nhóm các phân số có cùng mẫu số.
Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a.b + a.c = a.(b + c)
Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.
Đáp án:
a)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 7
b)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 8
c)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 9
d)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 10

3. Giải Bài 3 Trang 27 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Thực hiện phép tính.
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 11
Hướng dẫn giải: Đưa các lũy thừa ở tử và mẫu về cùng một cơ số để rút gọn.
Đáp án:
a)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 12
b)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 13
c)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 14

4. Giải Bài 4 Trang 27 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 15
Hướng dẫn giải:
+ Đưa các hỗn số, số hữu tỉ về dạng phân số.
+ Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.
Đáp án:
a)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 16
b)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 17

5. Giải Bài 5 Trang 27 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Tìm x, biết:
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 18
Hướng dẫn giải:
Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.
Đáp án:
a)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 19
b)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 20
c)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 21
d)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 22
e)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 23
g)
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 24

6. Giải Bài 6 Trang 27 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: a) Tính diện tích hình thang ABCD có các kích thước như hình sau:
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 25
b) Hình thoi MNPQ có diện tích bằng diện tích hình thang ABCD ở câu a, đường chéo MP = 35/4 m. Tính độ dài NQ.
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 26
Hướng dẫn giải:
a) Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy nhỏ).chiều cao : 2.
b) Diện tích hình thoi = tích hai đường chéo : 2.
Đáp án:
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 27

7. Giải Bài 7 Trang 28 SGK Toán Lớp 7

giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 28
Hướng dẫn giải: Dựa vào các dữ kiện đề bài, lập phép tính rồi tìm a.
Đáp án:
Theo đề bài ta có:
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 29

8. Giải Bài 8 Trang 28 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Nhiệt độ ngoài trời đo được vào một ngày mùa đông tại New York (Mĩ) lúc 5 giờ chiều là 35,6 °F, lúc 10 giờ tối cùng ngày là 22,64 °F (theo: https://www.accuweatther.com ).
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 30
a) Hãy chuyển đổi các số đo nhiệt độ theo độ F nêu ở trên sang độ C.
b) Tính độ chênh lệch nhiệt độ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối (theo đơn vị độ C).
Hướng dẫn giải:
a) Thay nhiệt độ lúc 5h chiều và 10h tối vào công thức chuyển sang độ C.
b) Độ chênh nhiệt độ = Nhiệt độ lúc l0h tối – nhiệt độ lúc 5h chiều.
Đáp án:
giai bai tap trang 27 28 sgk toan 7 tap 1 sach chan troi sang tao 31


9. Giải Bài 9 Trang 28 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 300 000 000 đồng vào một ngân hàng theo thể thức kì hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, mẹ bạn Minh nhận được cả vốn lẫn lãi là 321 600 000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này.
Hướng dẫn giải:
-Tính số tiền lãi.
-Lãi suất ngân hàng = tiền lãi : tiền gốc x 100.
Đáp án:
Số tiền lãi mẹ bạn Minh nhận được là:
321 600 000 – 300 000 000 = 21 600 000 (đồng).
Lãi suất ngân hàng là:
21 600 000 : 300 000 000. 100 = 7,2%

10. Giải Bài 10 Trang 28 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Bác Thu mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 125 000 đồng và được giảm giá 30%; món hàng thứ hai giá 300 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm giá 40%. Tổng số tiền bác Thu phải thanh toán là 692 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
-Tính giá món hàng thứ nhất và thứ hai sau khi giảm: Giá sau giảm = giá gốc x (100 – phần trăm giảm) : 100.
-Tính giá tiền thứ ba khi đã giảm = tổng số tiền thanh toán – giá tiền món hàng thứ nhất -giá tiền món hàng thứ hai.
-Tính giá tiền món hàng thứ ba khi chưa giảm = giá sau khi giảm x (100 + phần trăm được giảm) : 100.
Đáp án:
Món hàng thứ nhất sau khi giảm có giá là:
125 000. (100 − 30) : 100=87 000 (đồng)
Món hàng thứ hai sau khi giảm có giá là:
300 000.(100 − 15) : 100 = 255 000(đồng)
Giá tiền món hàng thứ ba khi đã giảm là:
692 500 – 87 000 – 255 000 = 35 050 (đồng)
Giá tiền món hàng thứ ba khi chưa giảm là:
35 050.(100 + 40) : 100 = 49 070 (đồng)

11. Giải Bài 11 Trang 28 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Nhân ngày 30/4, một cửa hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân thiết của cửa hàng thì được giảm giá thêm 10% trên giá đã giảm.
a) Chị Thanh là khách hàng thân thiết của cửa hàng, chị đã đến cửa hàng mua một chiếc váy có giá niêm yết là 800 000 đồng. Hỏi chị Thanh phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc váy đó?
b) Cô Minh cũng là một khách hàng thân thiết của cửa hàng, cô đã mua một chiếc túi xách và đã phải trả số tiền là 864 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc túi xách đó là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Giá khi giảm = giá gốc. (100 – phần trăm được giảm) : 100.
Giá gốc = giá khi giảm .(100 + phần trăm được giảm) : 100.
a) Tính giá chiếc váy khi được giảm 20%.
Số tiền chị Thanh phải trả là giá chiếc váy khi được giảm tiếp 10%.
b) – Giá của chiếc túi trước khi được giảm 10%
Giá ban đầu của chiếc túi xách là giá của chiếc túi trước khi được giảm 20%.
Đáp án:
a) Giá chiếc váy khi được giảm 20% (tức là còn 80% so với giá gốc) là:
800 000. 80 : 100 = 640 000 (đồng)
Giá chiếc váy khi được giảm tiếp 10% (tức là còn 90% so với giá đã giảm) là:
640 000. 90 : 100 = 576 000 (đồng)
Vậy chị Thanh phải trả 576 000 đồng cho chiếc váy.
b) Giá của chiếc túi trước khi được giảm 10% là:
864 000. (100 + 10) : 100 = 950 400 (đồng)
Giá của chiếc túi trước khi được giảm 20% là:
950400. (100 + 20) : 100 = 1 140 480 (đồng)
Vậy giá ban đầu của chiếc túi xách đó là 1 140 480 đồng.

Với tài liệu giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 7 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, hy vọng các em có thể làm được tất cả các bài tập 1, 2, 3… của bài học Bài tập cuối chương 1 dễ dàng, củng cố được kiến thức hiệu quả nhất.

https://tip.edu.vn/giai-bai-tap-trang-27-28-sgk-toan-7-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-71158n
Bài tiếp theo:
Giải Toán lớp 7 trang 33, 34 tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo – Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
Giải Toán lớp 7 trang 38 tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo – Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Toán Học

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

5/5 - (109 bình chọn)