Chia sẻ những tip thiết thực

[ Giá trị tuyệt đối là gì ? ] Giá trị của số hữu tỉ, lớp 6, lớp7, lớp 8

0

Câu hỏi là: Giá trị tuyệt đối là gì? ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin về giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ như giá trị tuyệt đối lớp 6, lớp 7. lớp 8

Giá trị tuyệt đối là gì?

+ Giá trị tuyệt đối – hay còn được gọi là môđun của một số thực x viết là | x |, là giá trị của nó nhưng bị bỏ qua. Vì vậy | x | = -x nếu x âm và | x | = x nếu x dương và | 0 | = 0. Giá trị tuyệt đối của một số có thể hiểu là khoảng cách của số đó đến số 0.

+ Trong toán học, việc sử dụng các giá trị tuyệt đối trong một loạt các hàm toán học, và cũng được mở rộng cho số phức, vectơ, trường, v.v., có liên quan chặt chẽ đến khái niệm giá trị.

Định nghĩa giá trị tuyệt đối

Thuộc tính của giá trị tuyệt đối

+) | A | ≥0 (với mọi biểu thức A)

+) | A | ≥A; ”=” ⇔A≥0

1 / Phương trình chứa dấu của giá trị tuyệt đối

_ Là phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

_ Dung dịch :

+) Không dấu Giá trị tuyệt đối theo điều kiện với biến.

+) Giải phương trình tìm được sau khi bỏ dấu Giá trị tuyệt đối.

+) Các nghiệm của phương trình là nghiệm thỏa mãn điều kiện bỏ dấu Giá trị tuyệt đối. Kết luận.

Một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có dạng đặc biệt

1 / Phương trình có dạng: | f (x) | = a; (a> 0)

Lời giải: | f (x) | = a; (a> 0) ⇔f (x) = a hoặc f (x) = – a

2 / Phương trình có dạng: | f (x) | = | g (x) |

Lời giải: | f (x) | = | g (x) | ⇔f (x) = g (x) hoặc f (x) = – g (x)

Bất đẳng thức có dấu tuyệt đối

_ Là một bất đẳng thức chứa ẩn dấu giá trị tuyệt đối.

_ Thông thường, chúng ta gặp ba loại và đây là các giải pháp:

1 / | f (x) |> g (x) ⇔f (x)> g (x) hoặc f (x) <- g (x)

2 / | f (x) | <| g (x) | ⇔[f(x)]2[g(x)]2

3 / | f (x) |

ví dụ 1

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Toán Học

Trích Nguồn : Thpt chuyen lam son

Leave a comment