Chia sẻ những tip thiết thực

Electron hóa trị là gì? Cách xác định số electron hóa trị

0

Electron hóa trị là một chuyên đề quan trọng và thú vị trong chương trình học hóa học THPT. Vậy electron hóa trị là gì? Làm thế nào để xác định số electron hóa trị? Cùng Tip.edu.vn tìm hiểu electron hóa trị là gì trong bài viết cụ thể dưới đây nhé!

Electron hóa trị là gì?

Trước hết định nghĩa electron hóa trị là gì? Các electron hóa trị (electron lớp ngoài cùng) là các electron ở obitan ngoài cùng và có thể tham gia vào liên kết của nguyên tử. Các electron hóa trị đối với các nguyên tố nhóm chính nằm ở lớp vỏ ngoài cùng, ở các nguyên tố nhóm con (kim loại chuyển tiếp) các electron hóa trị có ở các lớp vỏ d ngoài cùng và liền kề.


Các electron hóa trị của các nguyên tố có thể tham gia vào liên kết của nguyên tử (gọi là electron liên kết) nhưng cũng có thể không. Nói cách khác, số electron hóa trị của một nguyên tố cho biết số electron tối đa có thể tham gia liên kết của nguyên tố đó.

Định nghĩa của electron hóa trị là gì?

Xác định số electron hóa trị dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Electron hóa trị là gì và số lượng electron hóa trị được xác định như thế nào? Xác định số electron hóa trị ở lớp vỏ ngoài cùng của một nguyên tố hóa học là một kỹ năng cần thiết. Dựa vào đó bạn có thể biết được số lượng liên kết trong phân tử, cơ sở của phân tử đó tạo thành liên kết đôi chứ không phải liên kết đơn. Dựa vào bảng các nguyên tố hóa học là một cách đơn giản để xác định số electron hóa trị của phần tử.

Bảng tuần hoàn của Mendeleev được chia thành 18 cột được gọi là nhóm. Chúng ta có các nhóm IA, IIA, IIIA … hoặc IB, IIB, IIIB …

Số electron hóa trị của một nguyên tố trùng với số thứ tự của nhóm. Các nguyên tố trong cùng một cột có cùng các electron hóa trị.

Đối với các nguyên tố trong nhóm A, số electron hóa trị là số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tố. Các nguyên tố thuộc nhóm B, số electron hóa trị có thể nằm ở lớp vỏ con ngoài cùng hoặc ở gần lớp con lớp ngoài cùng (nếu lớp con này chưa bão hòa) của nguyên tố. Đặc biệt:

 • Các nguyên tố thuộc nhóm IA có hóa trị 1e
 • Các nguyên tố thuộc nhóm IIA có hóa trị 2e
 • Các nguyên tố nhóm IIIA có 3 electron hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm IVA có 4 electron hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VA có hóa trị 5e
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VIA có 6 electron hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA có 7 electron hóa trị
 • Các nguyên tố trong nhóm VIIIA có 8 electron hóa trị

Ví dụ: S và Cr đều thuộc nhóm VI nên có tối đa 6 electron hóa trị. Đặc biệt :

S có cấu hình e (1s ^ {2} 2s ^ {2} 2p ^ {6} 3s ^ {2} 3p ^ {4} ). Số electron hóa trị thuộc về quỹ đạo hóa trị lớp ngoài cùng là (3s ^ {2} 3p ^ {4} )

Cr có cấu hình e (1s ^ {2} 2s ^ {2} 2p ^ {6} 3s ^ {2} 3p ^ {6} 3d ^ {5} 4s ^ {1} ). Các electron hóa trị của Chromium thuộc quỹ đạo vỏ con ngoài cùng và gần nhất là (3d ^ {5} 4s ^ {1} )

Electron hóa trị là gì và nó được xác định như thế nào thông qua bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Một số lưu ý về electron hóa trị

Một lưu ý bạn cần đặc biệt chú ý là số electron hóa trị hoàn toàn khác với hóa trị của nguyên tử nguyên tố.

Hóa trị của một nguyên tố là thước đo khả năng của nguyên tử của nguyên tố đó để hình thành các liên kết hóa học nhất định (đối với các phân tử hoặc hợp chất khác nhau). Không thể xác định giá trị từ bảng tuần hoàn. Cần phải biết cấu tạo phân tử của một chất để xác định hoá trị của các nguyên tố tạo nên chất đó. Trên thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể xác định được cấu trúc phân tử của một chất. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm hóa trị chính thức được gọi là số oxi hóa (để xác định hóa trị tương đối, giả định của một nguyên tử).

Có mối quan hệ chặt chẽ giữa số oxi hoá của nguyên tố và số electron hoá trị của nguyên tử. Số oxi hóa dương cực đại của nguyên tố bằng số electron hóa trị của nguyên tố đó.

Hy vọng các em đã học được cách xác định số electron hóa trị trong một nguyên tố qua bài viết của cô. Các bạn có nhu cầu đóng góp hay thắc mắc gì về bài viết electron hóa trị là gì hãy để lại bình luận bên dưới chúng ta cùng trao đổi thêm nhé!

Xem thêm:

 • Phương thức bảo mật điện tử là gì? Định luật bảo toàn êlectron
 • Liên kết cộng hóa trị là gì? Chủ đề về liên kết cộng hóa trị
 • Tính hóa trị của các nguyên tố: Lý thuyết và Bài tập ví dụ
 • Cấu hình electron nguyên tử: Viết các quy ước và ghi chú

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Hóa Học

Leave a comment