Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 2

0

Đề tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 Global Success có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021 – 2022 do Tip.edu.vn biên soạn và đăng tải. Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 khác nhau giúp các em học sinh ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Xem thêm: 4 Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2021 – 2022

Đề thi tiếng Anh Global Success 6 do Tip.edu.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Choose the correct answer and complete the sentence. 

1. How many tables _____ in your classroom?

A. are there

B. there are

C. there isn’t

D. there aren’t

2. They often play soccer in the ______ .

A. school gate

B. school playground

C. schoolmate

D. schoolwork

3. Which word has three syllables?

A. table

B. window

C. grandparents

D. bench

4. These ______ pens and pencils.

A. is

B. are

C. has

D. have

5. ______ a poster on the wall.

A. There is

B. There are

C. There has

D. There have

6. Is this your favorite classroom? ______

A. Yes, this isn’t.

B. No, there isn’t.

C. Yes, I think so.

D. No, it isn’t.

7. There are five members in ______ family.

A. we

B. our

C. them

D. theirs

8. Tell something ______ your parents.

A. about

B. _

C. over

D. on

9. Go and _____ a bath!

A. wash

B. make

C. do

D. have

10. Open the door_____ it’s hot in here.

A. because

B. but

C. and

D. so

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one. 

1. What is Linh’s plan for tonight?

What is Linh__________________? (DO)

2. Rosé talks a lot in class.

Rosé __________________. (TALKATIVE)

3. Lan is a girl with long black hair.

Lan__________________. (HAVE)

4. Her eyes are blue and round.

She __________________. (HAVE)

5. Hung often makes people laugh.

Hung is a __________________. (BOY)

Read and answer the question.

Phong Nha – Ke Bang National Park is a UNESCO World Heritage Site, located in the Bo Trach and Minh Hoa Districts of central Quang Binh Province, in north- central Viet Nam. Phong Nha – Ke Bang is famous for its cave systems. It has 300 caves with a total length of about 70 km, of which only 20 have been surveyed by Vietnamese and British scientists. The park contains many fascinating rock formations and Ke Bang Forest. Travelers should take a boat ride through underground rivers to experience nature and enjoy fresh air.

1. Where is Phong Nha – Ke Bang?

_________________________________

2. Is Phong Nha – Ke Bang famous for beach systems?

_________________________________

3. How many caves does Phong Nha – Ke Bang have?

_________________________________

4. How should we take to experience Phong Nha – Ke Bang?

_________________________________

5. Is Phong Nha – Ke Bang a UNESCO World Heritage Site?

_________________________________

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer and complete the sentence.

1 – A; 2 – B; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

6 – D; 7 – B; 8 – A; 9 – D; 10 – A;

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one.

1. What is Linh’s plan for tonight?

What is Linh_____doing tonight______? (DO)

2. Rosé talks a lot in class.

Rosé _____is a talkative girl.___. (TALKATIVE)

3. Lan is a girl with long black hair.

Lan____has long black hair______. (HAVE)

4. Her eyes are blue and round.

She ____has round blue eyes____. (HAVE)

5. Hung often makes people laugh.

Hung is a ______funny boy______. (BOY)

Read and answer the question.

1 – It is in the Bo Trach and Minh Hoa Districts of central Quang Binh Province, in north- central Viet Nam.

2 – No, it isn’t.

3 – It has 300 caves.

4 – We should take a boat.

5 – Yes, it is.

Trên đây là Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 Global Success có đáp án.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment