Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 năm 2019 – 2020 số 4

0

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án dưới đây với nội dung kiến thức bám sát chương trình học kì 2 Unit 11 – 20 tiếng Anh 5 giúp các em học sinh lớp 5 nhắc lại những chuyên đề Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. Tip.edu.vn hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh cuối học kì 2 lớp 5 hiệu quả.

Look and read. Choose the best words to complete the passage

boat trip/ Pagoda/ Aquarium/ cable car/ Imperial/

My summer vacation

Last summer, I had a holiday in Nha Trang, Hue and Quang Ninh with my parents. First, we went to Tri Nguyen (1)….….. and visited Vinpearl Land in Nha Trang. Then, we stayed in Hue 2 days. In Hue, we visited Hue (2)…………………….. City and took a (3)………………. on Huong River. After that, we went to Quang Ninh. We rode a (4)…………….. to visit Dong (5)……………… We had a great trip.

Reorder the words to make sentences:

1. going/ I/ school/ am/ by bike/ next Monday/ to.

……………………………………………………………….

2. often/We/go/in/swimming/summer

……………………………………………………………….

3. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

……………………………………………………………..

4. visit/going/She/is/her/tomorrow/friends/to

……………………………………………………………..

5. I/ surf the Net/ often/ in/ free time/ my /. /

……………………………………………………………..

Choose the correct answer.

1. Can ….. use chopsticks? Yes, she can.

a) I

b) he

c) she

2. Is there a bed in the bathroom?

a) Yes, it is

b) No,it isn’t

c) No,I don’t

3. What’s wrong, Andy? I can’t ……….. the bookshelf.

a) reach

b) hear

c) sit

4. Look at him! ……. can sing a song.

a) I

b) He

c) She

5. There is a lamp …………… the sofa.

a) next to

b) under

c) in

Circle the odd one out

1. A. visiting B. watching C. taking D. were
2. A. photo B. bought C. flew D. sang
3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy
4. A. leg B. toothache C. cold D. headache
5. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

Read and write True or False.

Hello, my name is Phong. I want to have a dream house in the countryside. It will be a beautiful house. In front of the house, there will be a large yard. There will also be a flower garden behind the house. There will be six rooms: three bedrooms, one living room, one kitchen and one bathroom. There will be a robot in my dream house. I will use it to do the housework. I will also have a fridge in the kitchen. In the living room, there will be a cable TV and a hi-fi stereo. My dream house will be an ideal one.

1. Phong’s dream house will be in the countryside.

2. The house will be in front of the large yard.

3. His dream house will have six rooms.

4. Phong will use a robot to do the homework.

5. He will have a cable TV in his living room.

ĐÁP ÁN

Look and read. Choose the best words to complete the passage

1 – Aquarium; 2 – Imperial; 3 – boat trip; 4 – cable car; 5 – Pagoda;

Reorder the words to make sentences:

1 – I am going to school by bike next Monday.

2 – We often go swimming in summer.

3 – Where did you go last weekend?

4 – She is going to visit her friends tomorrow.

5 – I often surf the Net in my free time.

Choose the correct answer.

1 – c; 2 – a; 3 – a; 4 – b; 5 – a;

Circle the odd one out

1 – D; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – C;

Read and write True or False.

1 – True; 2 – False; 3 – True; 4 – False; 5 – True;

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ….được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment