Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp Tiểu học năm 2020 – 2021 Tải nhiều

0

Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp Tiểu học tổng hợp tất cả những đề thi học kì 1 môn tiếng Anh các lớp 1 2 3 4 5 giúp các em ôn tập những kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. 

Lưu ý: Quý thầy cô, các bậc phụ huynh click vào từng đường link và down đề thi kèm đáp án.

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 chương trình sách Cánh Diều giúp các em ôn tập lại những kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong Unit 0 – 2 giúp các em ôn tập tiếng Anh lớp 1 cuối kì 1 hiệu quả. 

Xem chi tiết tại:

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 – 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 4

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 3

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh

Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 sách Family and Friends Special Edition giúp các em học sinh nhắc lại những kiến thức trọng tâm đã học giúp các em ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. 

Xem chi tiết tại:

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021

III. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh

Bộ đề thi cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 mới thường gặp giúp các em học sinh lớp 3 nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản. 

Xem chi tiết tại:

* Đề cương:

Đề cương tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

* Bộ đề thi:

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 2

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

* Bộ đề do Tip.edu.vn biên soạn:

Đề cương Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 4 có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 5 (có file nghe)

IV. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh

Bộ đề thi cuối kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp lý thuyết Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm học kì 1 lớp 4 giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả. 

* Đề cương:

Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2020 – 2021

* Bộ đề thi:

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 2

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

* Bộ đề do Tip.edu.vn biên soạn:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 2

Đề cương Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 3

V. Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

Bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 có đáp án được biên tập giống với nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới thường gặp giúp các em rèn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Xem thêm Ma trận đề thi tại:

Ma trận đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021

* Đề cương:

Đề cương tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021

* Bộ đề thi:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021

* Bộ đề do Tip.edu.vn biên soạn:

Đề cương Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1

Trên đây là Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 – 5 môn tiếng Anh hay và chọn lọc. Mời quý thầy cô xem thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh các lớp tiểu học tại: Tiếng Anh cho học sinh tiểu học, Tiếng Anh lớp 1, Tiếng Anh lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lớp 4, Tiếng Anh lớp 5, … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Leave a comment