Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020

0
Qua việc tập giải Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020, các em không chỉ được củng cố kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài mà còn tự kiểm tra đánh giá được năng lực hiện tại của bản thân, qua đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả.
Nội dung bài viết:
I. Đề số 1
  * Phần đề thi
  * Đáp án
II. Đề số 2
  * Phần đề thi
  * Đáp án
III. Đề số 3
  * Phần đề thi
  * Đáp án

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020

1. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020, đề số 1:

* Phần đề thi

de thi thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

de thi thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 co dap an

de thi thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 moi nhat

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

de thi tham khao thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

de thi thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 1

de thi thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 1 co dap an

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 1

de thi thu mon hoa hoc thpt quoc gia nam 2020

de tham khao mon hoa hoc thpt quoc gia nam 2020

* Đáp án

1-A

2-B

3-A

4-C

5-B

6-D

7-A

8-A

9-D

10-B

11-D

12-C

13-A

14-A

15-A

16-A

17-A

18-B

19-A

20-A

21-A

22-A

23-C

24-D

25-D

26-B

27-A

28-B

29-A

30-A

31-A

32-C

33-A

34-A

35-B

36-D

37-C

38-B

39-C

40-A

 

2. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020, đề số 2:

* Phần đề thi

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 2

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 2 co dap an

de thi thu mon hoa hoc nam 2020 thpt quoc gia so 2

de tham khao thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 2

de minh họa thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 2

de thi tot nghiep mon hoa hoc nam 2020 so 2

de thi thu mon hoa hoc nam 2020 so 2

de thi mon hoa hoc nam 2020 so 2 co dap an

de thi mon hoa hoc nam 2020 so 2 moi nhat

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

de thi tham khau thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

de minh hoa thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

de thi mon hoa hoc nam 2020

* Đáp án

1-B

2-A

3-D

4-B

5-C

6-B

7-B

8-B

9-A

10-B

11-C

12-B

13-C

14-D

15-A

16-A

17-B

18-A

19-D

20-C

21-D

22-C

23-B

24-C

25-D

26-C

27-B

28-D

29-A

30-C

31-C

32-C

33-A

34-A

35-C

36-A

37-C

38-A

39-C

40-B

 

 

3. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020, đề số 3:

* Phần đề thi

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 3

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc so 3

de thi thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 3

de thi thu mon hoa hoc thpt quoc gia nam 2020 so 3

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 3 co loi giai

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 3 co dap an

de thi minh hoa thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 3

tong hop de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

bo de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 3

tuyen tap de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 so 3

tong hop de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 co dap an

bo de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020 moi nhat

* Đáp án

41-C

42-A

43-D

44-A

45-B

46-D

47-C

48-B

49-A

50-C

51-D

52-D

53-C

54-A

55-B

56-B

57-D

58-B

59-D

60-A

61-D

62-B

63-C

64-A

65-B

66-D

67-B

68-A

69-C

70-D

71-D

72-C

73-B

74-C

75-D

76-A

77-B

78-A

79-C

80-D

https://tip.edu.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-hoa-hoc-nam-2020-58062n

Đồng hành cùng các em trong quá trình ôn tập và chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2020, bên cạnh Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020, Thuthuat.tip.edu.vn còn tuyển chọn và giới thiệu đến các em những tài liệu học tập hữu ích khác như: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2020, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2020, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2020.

Leave a comment