Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 2 Toán 6 sách mới năm 2022

0

Đề thi học kì 2 Toán 6

 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Sách mới
 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 1
 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 2
 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 3
 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 4
 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 5
 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 6
 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 7
 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 8
 • Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 9

Đề thi Toán 6 cuối học kì 2 của 3 bộ sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều và 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6. Đây là tài liệu tổng hợp các đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán dành cho các bạn tham khảo. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 6 này đảm bảo sẽ thống kê đầy đủ các dạng toán cơ bản trong chương trình Toán lớp 6 kì 2, giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 6 cũng như việc ôn tập tổng kết cuối năm.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Sách mới

* Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nghịch đảo của frac{-6}{11} là:

A. frac{11}{-6}
B. frac{6}{11}
C. frac{-6}{-11}
D. frac{-11}{-6}

Câu 2: Rút gọn phân số frac{-27}{63}đến tối giản bằng

A. frac{9}{21}
B. frac{-9}{21}
C. frac{3}{7}
D. frac{-3}{7}

Câu 3: Góc bẹt bằng

A. 900
B. 1800
C. 750
D. 450

Câu 4: Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được:

A. frac{1}{4}
B. frac{5}{2}
C. frac{2}{5}
D. frac{1}{4}

Câu 5: Góc phụ với góc 320 bằng

A. 1480
B. 1580
C. 580
D. 480

Câu 6: Viết hỗn số 3frac{1}{5} dưới dạng phân số

A. frac{3}{5}
B. frac{16}{5}
C. frac{8}{5}
D. frac{3}{3}

Câu 7: Kết quả của phép tính frac{9}{10}-left(frac{9}{10}-frac{1}{10}right)=

A. frac{-1}{10}
B. frac{1}{10}
C. frac{9}{10}
D. frac{-9}{10}

Câu 8: Tính: 25% của 12 bằng

A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

Câu 9: Có bao nhiêu phút trong frac{7}{15}giờ?

A. 28 phút
B. 11 phút
C. 4 phút
D. 60 phút

Câu 10: Góc nào lớn nhất

A. Góc nhọn
B. Góc Vuông
C. Góc tù
D. Góc bẹt

Câu 11: Góc là hình gồm

A. Hai tia cắt nhau
B. Hai tia cùng thuộc một mặt phẳng
C. Hai tia ở giữa hai nửa mặt phẳng đối nhau.
D. Hai tia chung gốc

Câu 12: Mai nói rằng: “Dữ liệu là số được gọi là số liệu”. Theo em Mai nói thế đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Câu 13: Linh đo nhiệt độ cơ thể (đơn vị 0C) của 5 bạn trong lớp thu được dãy số liệu sau

37 36,9 37,1 36,8 36,9

Linh đã dùng phương pháp nào để thu thập số liệu trên

A. Quan sát
B. Làm thí nghiệm
C. Lập bảng hỏi
D. Phỏng vấn

Câu 14: Kết quả của phép tính frac{-1}{5}.frac{25}{8}=

A. frac{-5}{8}
B. frac{-1}{8}
C. frac{25}{8}
D. frac{-1}{25}

Câu 15: Kết quả của phép tính frac{-1}{13}:frac{7}{-13}=

A. frac{-7}{169}
B. frac{1}{7}
C. frac{7}{169}
D. frac{-1}{7}

Câu 16: Hai phân số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng

A. 0
B. 2
C. 1
D. -1

Câu 17: Trong biểu đồ cột, biểu đồ cột kép, khẳng định nào sau đây không đúng

A. Cột nào cao hơn biểu diễn số liệu lớn hơn
B. Cột nằm dưới trục ngang biểu diễn số liệu âm
C. Các cột cao như nhau biểu diễn các số liệu bằng nhau
D. Độ rộng các cột không như nhau

Câu 18: Trong các câu sau câu nào sai

A. Tổng của hai số thập phân dương là một số thập phân dương
B. Tích của hai số thập phân dương là một số thập phân dương
C. Hiệu của hai số thập phân dương là một số thập phân dương
D. Thương của hai số thập phân dương là một số thập phân dương

Câu 19: Tích 214,9 . 1,09 là

A. 234,241
B. 209,241
C. 231,124
D. -234,241

Câu 20: Làm tròn số a = 131,2956 đến chữ số thập phân thứ hai ta được số thập phân nào sau đây:

A. 131,29
B. 131,31
C. 131,30
D. 130

* Tự luận (6 điểm)

Câu 21 (2 điểm):

Minh gieo một con xúc sắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗ lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện123456
Số lần152018221015

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a. Số chấm xuất hiện là số chẵn

b. Số chấm xuất hiện lớn hơn 2

Câu 22 (2 điểm): Khi điều tra về số m3 nước dùng trong một tháng của mỗi hộ gia đình trong xóm người điều tra ghi lại bảng sau

16181716171616181617
16134017161717201616

a. Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê

b. Hãy lập bảng thông kê số m3 nước dùng trong một tháng của mỗi hộ gia đình. Có bao nhiêu gia đình tích kiệm nước sách (dưới 15m3/tháng)

Câu 23 (1 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOz = 50o

xOy = 100o.

a) Tính góc yOz?

b) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Đáp án đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2

* Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Câu12345678910
Đáp ánADBACBBBAD
Câu11121314151617181920
Đáp ánDBAABCDCAC

* Tự luận (6 điểm)

CâuNội dungĐiểm
21a)

Số lần gieo mà số chấm xuất hiện là số chẵn là:

20 + 22 +15 = 57

Xác suất thực nghiệm của sự kiện số chất xuất hiện là số chẵn là:

frac{57}{100}= 0.57

0,5

0,5

b)

Số lần gieo có số chấm xuất hiện lớn hơn 2 là:

100 – ( 15+ 20) = 65

Xác suất thực nghiệm của sự kiện số chất xuất hiện lớn hơn 2 là:

frac{65}{100}=0,65

0,5

0,5

22

a. Đối tượng thống kê: số m3 nước dùng trong một tháng của mỗi hộ gia đình trong xóm

Tiêu chí thống kê: Số hộ gia đình dùng cùng số m3 nước

b. Bảng thống kê

Số m3 dùng trong một tháng

13

16

17

18

20

40

Số hộ gia đình

1

9

6

2

1

1

– Có 1 hộ gia đình tiết kiệm nước sạch (Dưới 15m3/tháng).

0,5

0,5

0,75

0,25

23a)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (vì ∠xOz < ∠xOy )

∠zOy = ∠xOy – ∠xOz = 1000 – 500 = 500

0,25

0,5

b)

Tia Oz là tia phân giác của góc xOy

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy và ∠zOy = ∠xOz

0,25

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ 10 đề thi.

Đề thi cuối kì 2 lớp 6 sau đây tổng hợp 10 đề thi. Mỗi đề thi bám sát chương trình học cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt hiệu quả cao.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

a) frac{2}{3}-frac{5}{7} cdot frac{14}{25}

b) frac{-2}{5} cdot frac{5}{8}+frac{5}{8} cdot frac{3}{5}

c) 25 %-1 frac{1}{2}+0,5 cdot frac{12}{5}

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

a) x+frac{1}{2}=frac{3}{4}

b) frac{4}{5} cdot x=frac{4}{7}

c) 8x = 7,8.x + 25

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được frac49 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC. Tính góc EOB (0,5đ)

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 mới nhất

 • Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2021 – Số 2
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân năm 2021

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a) frac{7.9-14}{3-17}

b) 0,25.2 frac{1}{3} cdot 30.0,5 cdot frac{8}{45}

c) frac{9}{23} cdot frac{5}{8}+frac{9}{23} cdot frac{3}{8}-frac{9}{23}

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

a) frac{1}{2}-left(frac{2}{3} cdot x-frac{1}{3}right)=frac{2}{3}

b) frac{3}{x+5}=15 %

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a)  1frac{5}{8}3frac{1}{4}

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:

a) left(4 frac{1}{9}+3 frac{1}{4}right) cdot 2 frac{1}{4}+2 frac{3}{4}

b) 1+left(frac{9}{10}-frac{4}{5}right): 3 frac{1}{6}

c) (-7+|13|)-(13-|-7|-25)-(25+|-10|-9)

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

a)2 x+frac{1}{4}=frac{3}{2}

b) (x-5)-frac{1}{3}=frac{2}{5}

c) (4,5-2 x): frac{3}{4}=1 frac{1}{3}

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi frac{3}{5}mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz sao cho xOy = 60o

a) Tính yOz.

b) Vẽ Ot là tia phân giác của yOz, Oy có là tia phân giác của xOt không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a) frac{-5}{18}+frac{5}{9}-frac{11}{36}

b) frac{-39}{44}: 1 frac{2}{11}

c)frac{-7}{11} cdot frac{11}{19}+frac{-7}{11} cdot frac{8}{19}+frac{-4}{11}

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

a) x+frac{2}{5}=-frac{11}{15}

b) left(x-frac{7}{18}right) cdot frac{18}{29}=-frac{12}{29}

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng frac{9}{7} số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho góc xOC = 63o và xOD = 126o (3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc COD

c) Tia OC có phải là tia phân giác của góc COD không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 5

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

frac{3}{-8} ; frac{-7}{12} ; frac{2}{3} ; frac{5}{6}(1,5 đ)

Bài 2: Tìm a, b biết: (1đ)

frac{a}{27}=frac{-5}{9}=frac{-45}{b}

Bài 3: Tính: (1đ)

75 %+1,1:left(frac{2}{5}-1 frac{1}{2}right)-left(frac{1}{3}right)^{2}

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

text { a) } 1,5+1 frac{1}{4} cdot x=frac{2}{3}

text { b) }left(2,7 x-1 frac{1}{2} xright): frac{2}{7}=frac{-21}{4}

Bài 5: Tính hợp lí: (1đ)

frac{12}{19} cdot frac{7}{15} cdot frac{-13}{17} cdot frac{19}{12} cdot frac{17}{13}

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chièu rộng bằng 30m, biết frac23chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườn

b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho góc aOx = 150o và bOy = 60o

a) Tính góc aOx? (1đ)

b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của góc yOb (1đ)

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

text { a) } frac{2 cdot(-13) cdot 9 cdot 10}{(-3) cdot 4 cdot(-5) cdot 26}

text { b) } frac{15.8+15.4}{12.3}

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a) text { a) } 3 frac{1}{3} x+16 frac{3}{4}=-13,25

b) frac{x}{3}-frac{10}{21}=frac{-1}{7}

c) mathrm{x}-25 % mathrm{x}=frac{1}{2}

d) text { d) } frac{-5}{6}+frac{8}{3}+frac{-29}{6} leq x leq frac{-1}{2}+2+frac{5}{2}

Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

mathrm{A}=left(frac{-4}{5}+frac{4}{3}right)+left(frac{-5}{4}+frac{14}{5}right)-frac{7}{3}

mathrm{B}=frac{8}{3} cdot frac{2}{5} cdot frac{3}{8} cdot 10 cdot frac{19}{92}

mathrm{C}=frac{-5}{7} cdot frac{2}{11}+frac{-5}{7} cdot frac{9}{14}+1 frac{5}{7}

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:

text { a) }(-3,2) cdot frac{-15}{64}+left(0,8-2 frac{4}{15}right): 1 frac{23}{24}

text { b) } 1 frac{13}{15} 3 cdot(0,5)^{2} cdot 3+left(frac{8}{15}-1 frac{19}{60}right): 1 frac{23}{24}

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc frac14 số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù xOy và yOt . Biết xOy = 150o. Tính số đo yOt

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho góc AOB = 120o, AOC = 105o

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc BOC

c) Gọi OM là tia phân giác của góc BOC . Tính số đo của góc AOM.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 7

Bài 1: (2đ) Thực hiện các phép tính:

a) frac{-5}{8} cdotleft(frac{4}{9}+frac{-7}{12}right)

b) (-3,2) cdot frac{-15}{64}+left(0,8-2 frac{4}{15}right): 3 frac{1}{2}

Bài 2: (2đ) Tính nhanh:

a) frac{2}{5}+left(frac{3}{11}+frac{-2}{5}right)

b) frac{-5}{7} cdot frac{4}{13}+frac{-5}{7} cdot frac{9}{13}+frac{-2}{7}

Bài 3: (2đ) Tìm x, biết:

a) (2,8 x-32): frac{2}{3}=-90

b) frac{4}{5}+frac{5}{7}: x=frac{1}{6}

Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm số frac7{13}học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng frac56 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp

Bài 5: (2đ) Cho góc xOy kề bù với góc yOz , biết x hat{O} y=60^{circ}

a) Tính góc yOz

b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 8

Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:

a)left(-0,75+frac{1}{2}right): frac{4}{3}

b) frac{5}{9} cdot frac{2}{7}+frac{5}{9} cdot frac{5}{7}-frac{8}{3}

c) 7,5 cdot 1 frac{3}{4}-6 frac{2}{5}

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a) x+frac{5}{12}=-1 frac{2}{7}

b) 4 frac{1}{2} x: frac{5}{12}=0,5

c) 7,5 cdot 1 frac{3}{4} x=6 frac{2}{5}

Bài 3: (2đ) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Số học sinh Trung bình chiếm frac29số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp?

Bài 4: (2đ) Cho góc bẹt ABD. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD vẽ 2 tia BC và BE sao cho góc ABC = 112o, góc DBC = 34o

a) Tính góc CBD

b) Chứng tỏ BE là tia phân giác của góc CBD

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 9

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính sau:

a) 1 frac{13}{15} cdot 0,75-left(frac{8}{15}+25 %right)

b) 0,75-frac{43}{80}:left(frac{-4}{5}+2,5 cdot frac{3}{4}right)

Bài 2: (1,5 đ) Tính nhanh

mathrm{A}=frac{-7}{813}+496 cdotleft(frac{-7}{813}right)+left(frac{-7}{813}right) .316

mathrm{B}=frac{-9}{10} cdot frac{5}{14}+frac{1}{10} cdotleft(frac{-9}{2}right)+frac{1}{7} cdotleft(frac{-9}{10}right)

Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết:

a) 3 frac{1}{2}+2 x=5 frac{1}{3}: 2 frac{2}{3}

b) left(4 frac{1}{3}+3 xright) cdot 2 frac{3}{5}=frac{2}{3}-5

Bài 4: (1,5đ) Một tấm vải dài 105m. Lần thứ nhất người ta cắt frac15 tấm vải. Lần thứ hai cắt frac23tấm vải còn lại. Lần thứ ba cắt 8m. Hỏi sau 3 lần cắt tấm vải còn lại bao nhiêu mét?

Bài 5: (1,5đ) Ba bạn cùng góp một số tiền để mua sách tặng thư viện. Bạn thứ nhất góp được frac15 tổng số tiền, bạn thứ hai góp được 60% số tiền còn lại, bạn thứ ba thì góp được 16000 đồng. Hỏi cả ba bạn góp được bao nhiêu tiền?

Bài 6: (2đ) Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 40o

a) Tính góc yOz

b) Gọi Om là tia phân giác của góc xOz. Tính góc mOy

Trên đây là 10 đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn toán, đề thi toán học kì 2 lớp 6, đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 chi tiết cho các bạn cùng tham khảo ôn tập, củng cố toàn bộ kiến thức chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thi thi cuối kì 2 lớp 6 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất

 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6
 • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6
 • Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6
 • Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6
 • Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6
 • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6
 • Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6
 • Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6

 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật lý
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa lý
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ

Đề cương ôn thi học kì 2 các môn lớp 6

 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2018 – 2019
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2018 – 2019
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lý lớp 6 năm 2018 – 2019
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2018 – 2019
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2018 – 2019
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2018 – 2019
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6 năm 2018 – 2019
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 năm 2018 – 2019
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6 năm 2018 – 2019

Các đề thi học kì 2 lớp 6 khác

 • Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 phòng Giáo dục Bảo Lộc – Lâm Đồng
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 6 năm 2017 – 2018 (Đề số 2)

 • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 – 2016

 • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Buôn Ma Thuột năm 2015 – 2016

 • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 – 2016

Ngoài các đề thi Toán lớp 6 học kì 2 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh, Công dân, Công nghệ, Tin học và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6.

Những đề thi này được Tip.edu.vn sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS  trên cả nước theo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trong năm học tiếp theo, các em học sinh lớp 6 học chương trình sách mới GDPT. Để chuẩn bị cho chương trình sách mới, các thầy cô tham khảo các nhóm Tài liệu sau đây.

Các nhóm Tài liệu miễn phí này cung cấp đầy đủ kinh nghiệm dạy học: soạn bài, soạn giáo án, lời giải các môn học,…. để các thầy cô, các bạn có thể chia sẻ.

 • Nhóm Tài liệu học tập lớp 6
 • Nhóm Sách Cánh Diều THCS
 • Nhóm Sách Chân trời sáng tạo THCS
 • Nhóm Sách Kết nối tri thức THCS

Rất mong được sự ủng hộ của thầy cô và các bạn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment