Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 – 2015

0

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 – 2015 có đáp án kèm theo được Tip.edu.vn sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 9 nhằm học tốt môn Lịch sử, ôn tập lại kiến thức và tự luyện tập nhằm đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì, thi cuối kì, ôn thi vào lớp 10. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 – 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2013 – 2014

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Kiên Giang năm 2014 – 2015

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 9
MÔN: LỊCH SỬ. NĂM HỌC: 2014- 2015
Thời gian: 45 phút

Câu 1 (3,5 điểm): Vì sao nói: “Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam”? Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?

Câu 2 (4 điểm): Trình bày chủ trương của ta, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu -đông năm 1950.

Câu 3 (2,5 điểm): Nêu diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh. Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 -1975)?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Câu 1: (3,5 điểm)

*Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

 • Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo trong phong trào Cách mạng Việt Nam (0,5 điểm)
 • Đã đề ra được đường lối đúng đắn, chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối. Mở đầu thời kỳ Cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. (0,5 điểm)
 • Cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của Cách mạng thế giới. (0,5 điểm)
 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của Cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. (0,5 điểm)

* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng:

 • Phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức Cộng Sản trong nước trong việc tranh giành quyền lãnh đạo, tranh giành quần chúng, tranh giành đảng viên. (0,25 điểm)
 • Đề ra kế hoạch và đặt ra yêu cầu cấp thiết để các tổ chức cộng sản xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. (0,25 điểm).
 • Trực tiếp và chủ trì Hội nghị thành Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào ngày 3-2-1930. (0,25 điểm)
 • Viết và thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt. Đó chính là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đã vạch ra những nét cơ bản về đường lối chiến lược và sách lược cho cách mạng Việt Nam. (0,25 điểm)

Câu 2 (4 điểm) nêu được các ý chính sau:

*Chủ trương của ta: Tháng 6-1950, Trung ương Đảng và chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới thu –đông năm 1950, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

* Diễn biến:

 • Quân ta tiêu diệt Đông khê (18-9-1950), uy hiếp Thất khê, Cao Bằng bị cô lập, hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 bị lung lay.
 • Pháp được lệnh rút khỏi Cao Bằng theo Đường số 4,đồng thời chúng ở Thất Khê được lệnh đánh lên Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống.
 • Quân ta mai phục, chặn đánh địch trên đường số 4 làm cho hai cánh quân của chúng không gặp nhau được. Đến ngày 22-10-1950 quân Pháp rút khỏi Đường số 4.

*Kết quả: Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi, ta giải phóng được tuyến Biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân, thế bao vây cả trong và ngoài căn cứ Việt Bắc của địch bị phá vỡ. Kế hoạch Rơ- ve bị phá sản.

* Ý nghĩa: Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi đã đưa cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới.

Câu 3 (2,5 điểm) Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh. Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ.

Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 – 4 đến 30 – 4): (1 điểm)

Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

5 giờ chiều 26 – 4, quân ta nổ súng mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh. 10 giờ 45 ngày 30 – 4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Yêu cầu học sinh phân tích được ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước với những nội dung sau:

 • Đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.
 • Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment