Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 3

0

Đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 – 2019 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 1 khác nhau giúp học sinh lớp 1 ôn thi cuối năm hiệu quả.

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống

a/ App_e: Quả táo

b/ b_ll: Quả bóng

c/ Ca_: Con mèo

d/ d_g: Con chó

Đáp án: a/ apple b/ ball c/ cat d/ dog

Bài 2. Nối.

A

B

1. What’s your name?

a. It is a fish

2. Good bye, Hannah

b. I’m eight

3. What is it?

c. Yes, she is

4. Is it a pen?

d. Bye, Beakie.

5. How old are you?

e. My name’s Peter

6. Is she a doctor?

f. No, it isn’t

Đáp án: 1 – e; 2 – d; 3 – a; 4 – f; 5 – b; 6 – c

Bài 3. Chọn đáp án đúng

1. What is…..? It is an elephant.

a. It

b. he

c. they

2. She…a cook.

a. is

b. am

c. are

3. Is it ………. book?

a. an

b. a

c. the

4. Is it an octopus? Yes, … is

a. There

b. these

c. it

5. It is an……………..

a. Apple

b. watermelon

c. pear

6. … is a doctor in Bach Mai hospital.

a. I

b. They

c. He

7. How …. are you? I’m eight years old.

a. old

b. Ø

c. year

8. …it an iguana? Yes, it is.

a. Am

b. is

c. are

9. What are they? They are….

a. Pencils

b. pen

c. clock

10. …name’s Ngoc

a. She

b. he

c. her

Đáp án: 1. a 2. a 3. b 4. c 5. a 6. c 7. a 8. b 9. a 10. c

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment