Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 huyện Tân Châu, Tây Ninh năm 2015 – 2016

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 huyện Tân Châu, Tây Ninh năm 2015 – 2016 gồm 2 câu hỏi lý thuyết và 5 câu hỏi bài tập có đáp án đi cùng. Đề thi sẽ giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 Phòng GD và ĐT Bảo Lộc trực tuyến

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2014 – 2015 online

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Lương Phú, Thái Nguyên năm 2015 – 2016

UBND HUYỆN TÂN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

I/ Lý thuyết: (2 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

a) Viết hằng đẳng thức lập phương của một hiệu.

b) Áp dụng tính: (x – 2)3

Câu 2: (1,0 điểm)

Phát biểu dấu hiệu nhận biết hình thoi.

II/ Bài tập: (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – xy + x – y

b) 5x3 – 10x2y + 5xy2

Bài 2: (2 điểm)

Thực hiện các phép tính sau:

Đề thi hết học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án

Bài 3: (1 điểm)

Tìm x, biết: 5x(x – 1) = x – 1

Bài 4: (0,5 điểm)

Tìm n Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1.

Bài 5: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Điểm M là trung điểm của cạnh BC. Vẽ MD vuông góc với AB tại D, ME vuông góc với AC tại E. Trên tia đối của tia DM lấy điểm N sao cho DN = DM.

a) Chứng minh rằng: tứ giác ADME là hình chữ nhật.

b) Chứng minh rằng: tứ giác AMBN là hình thoi.

c) Cho AB = 5cm; BC = 13cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

I. Lý thuyết:

Câu 1 (1,0 điểm)

a) (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

b) (x – 2)3 = x3 – 6x2 + 12x – 8

Câu 2 (1,0 điểm)

Phát biểu đúng dấu hiệu SGK Toán 8 Học kì I (trang 105).

II. Bài tập:

Bài 1 (1,5 điểm)

a) x2 – xy + x – y

= (x2 – xy) + (x – y)

= x(x – y) + (x – y)

= (x – y)(x + 1)

b) 5x3 – 10x2y + 5xy2

= 5x(x2 – 2xy +y2)

= 5x(x – y)2

Bài 2 (2 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án

Bài 3 (1 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án

Bài 4 (0,5 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án

Bài 5 (3,0 điểm)

HS vẽ hình ghi GT, KL

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 1 có đáp án

a) Chứng minh Tứ giác ADME là hình chữ nhật:

Ta có: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án(gt)

Nên tứ giác ADME là hình chữ nhật (tứ giác có 3 góc vuông)

b) Chứng minh Tứ giác AMBN là hình thoi:

Xét ABC, ta có: MB = MC (gt) và MD // AC (cùng AB)

Suy ra: MD là đường trung bình của tam giác ABC

Hay: AD = DB (1)

Ta lại có DM = DN (gt)

Nên tứ giác AMBN là hình bình hành (tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường)

Mà AB MN (gt)

Do đó tứ giác AMBN là hình thoi (hình bình hành có hai đường chéo vuông góc)

c) Tính diện tích tam giác ABC biết AB = 5cm, BC = 13cm.

Áp dụng định lí Pytago cho ABC, vuông tại A.Ta có:

AC2 = BC2 – AB2 = 132 – 52 = 169 – 25 = 144

=> AC = 12(cm)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án

Leave a comment