Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Giao Hương, Giao Thủy năm 2015 – 2016

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Giao Hương, Giao Thủy là đề thi học kì I lớp 3 môn Toán có đáp án đi kèm. Đây là đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 3, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 trường Tiểu học Bản Phiệt, Lào Cai năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm 2015 – 2016

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIAO THUỶ
Trường tiểu học Giao Hương

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN TOÁN LỚP 3

I. Phần trắc nghiệm

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số 139 hm đọc là

A. Một trăm ba mươi chín B. Một trăm ba chín héc- tô -mét

C. Một trăm ba chín D. Một trăm ba mươi chín héc- tô-mét

Câu 2. Đề thi môn toán lớp 3của 50g là:

A. 100g B. 250g C. 10g D. 25g

Câu 3. Kết quả của phép nhân: 117x 8 là:

A. 936 B. 639 C. 963 D. 886.

Câu 4. 4m 4dm =…. dm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 44 B. 404 C. 404 dm D. 44 dm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

467 + 319 915 – 384 208 x 4 846 : 4

Câu 2: .Tìm y

Y x 7 = 70 Y : 5 =141

Câu 3: Một túi mì chính cân nặng 210g. Hỏi 4 gói mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm

Đúng mỗi ý cho 1 điểm

Đáp án:

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: D

II. PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểm

Câu 1: 4 điểm: mỗi phép tính 0,5 điểm

Câu 2: 2 điểm: mỗi phép tính 1 điểm

Câu 3: 2 điểm: câu trả lời 0,75 điểm

Phép tính 1 điểm

Đáp số 0,25 điểm

Leave a comment