Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường THCS Húc Nghì năm 2015 – 2016

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Húc Nghì là đề thi học kì I lớp 3 môn Toán có đáp án đi kèm. Đây là đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 3, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 trường Tiểu học Bản Phiệt, Lào Cai năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Giao Hương, Giao Thủy năm 2015 – 2016

Trường THCS Húc Nghì

Đề Thi Học Kì 1
Môn: Toán – Lớp 3
Năm học: 2015 – 2016
Thời gian: 40 phút

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (1,0 đ) 5m 5cm =………………. cm

A. 55 B. 505 C. 550

Câu 2. (1,0 đ) Chữ số 1 trong số 198 thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm B. Hàng chục C. Hàng đơn vị

Câu 3. (1,0 đ) Kết quả của phép chia 270 : 9 là:

A. 03 B. 230 C. 30 D. 32

Câu 4. (1,0 đ) Nối kết quả với phép tính thích hợp:

A. 600 1. 35 x 3
B. 241 2. 618 – 18
C. 951 3. 482 : 2
D. 105 4. 535 + 416

Câu 5. (1,0 đ) Hình bên có số góc vuông là:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

A. 1 góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 3 góc vuông

II. Tự luận

Câu 6: (1 điểm) Tính nhẩm:

a) 7 x 5 = b) 72 : 9 = c) 4 x 3 = d) 18 : 3 =

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

543 + 237 648 – 36 306 x 2 730 : 5

Câu 8: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 52 kg gạo, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 9 kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu Đáp án Điểm
1 A 1
2 A 1
3 C 1
5 B 1

Câu 4: Nối đúng 4 kết quả được 1 điểm.

A. 600 A->2 1. 35 x3
B. 241 B->3 2. 618 – 18
C. 951 C->4 3. 482 : 2
D. 105 D->1 4. 535 + 416

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 6: (1 điểm) Tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm

35 8 12 6

Câu 7: (2 điểm) Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

780 612 612 146

Bài 8: (2 điểm)

Viết lời giải (có thể lời giải khác) đúng: 0,5 điểm

Làm đúng phép tính: 1,0 điểm

Viết đúng đáp án: 0,5 điểm

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được là:

52 + 9 = 61 (kg)

Cả ngày cửa hàng bán được là:

52 + 61 = 113 (kg)

Đáp số: 113 ki lô gam gạo

Leave a comment