Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Nguyễn Trãi, Quảng Nam năm học 2017 – 2018

0

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 7

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo bài Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Nguyễn Trãi, Quảng Nam năm học 2017 – 2018 do Tip.edu.vnsưu tầm và đăng tải nhằm ôn luyện kiến thức trước khi bước vào bài kiểm tra học kì 1.

I. TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) Em hãy chọn phương án trả lời đúng dưới đây.

Câu 1 (0.5 điểm): Trong bảng tính Excel, ở chế độ ngầm định.

a. Dữ liệu số luôn được căn thẳng lề trái trong ô

b. Dữ liệu số luôn được căn thẳng lề phải trong ô

c. Dữ liệu số luôn được căn giữa trong ô

d. Dữ liệu số luôn được căn đều 2 bên

Câu 2 (0.5 điểm): Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2 ta gõ:

a. = (A2 + D2) * E2

b. = A2 * E2 + D2

c. = A2 + D2 * E2

d. = (A2 + D2) x E2

Câu 3 (0.5 điểm): Địa chỉ của một ô là:

a. Tên cột mà ô đó nằm trên đó

b. Cặp tên hàng và tên cột mà ô đó nằm trên đó

c. Tên hàng mà ô đó nằm trên đó

d. Cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên đó

Câu 4 (0.5 điểm): Xem hình bên dưới để kết quả trong ô D1 = 22 thì ta sẽ gõ công thức trong ô D1 là:

Đề thi Tin học 7 kì 1

a. 5 + 8 + 9

b. = 5 + 6 + 7

c. = A1+B1+C1

d. =A1+A2+A3

Đề thi Tin học 7 kì 1

Câu 6 (0.5 điểm): Ô B5 là ô nằm ở vị trí:

a. Hàng B cột 5

b. Cột B hàng 5

c. Ô đó có chứa dữ liệu B5

d. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột B.

Câu 7 (0.5 điểm): Để tìm giá trị lớn nhất ta sử dụng hàm:

a. AVERAGE

b. SUM

c. MIN

d. MAX

Câu 8 (0.5 điểm): Để tính tổng ta sử dụng hàm:

a. MAX

b. SUM

c. MIN

d. AVERAGE

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Làm thế nào để phân biệt được một ô tính chứa dữ liệu cố định hay chứa công thức?

Câu 2 (2 điểm): Trình bày các bước nhập hàm vào ô tính? Cho ví dụ minh họa.

Câu 3 (3 điểm): Cho bảng tính dưới đây

Đề thi Tin học 7 kì 1

a) Viết công thức để tính điểm Tổng cho các lớp 6.

b) Viết công thức để tính điểm Trung bình cho các lớp 6.

Đáp án đề kiểm tra Tin học 7 kì 1

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu 0,5đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

A

D

C

B

B

D

B

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Để phân biệt được một ô tính chứa dữ liệu cố định hay chứa công thức ta nhìn lên thanh công thức. Vì thanh công thức sẽ hiển thị nội dung ô tính.

Câu 2: (2 điểm)

– Nêu được 4 bước nhập hàm vào ô tính (1.5 điểm)

  • B1: Chọn ô tính muốn nhập hàm
  • B2: Nhấn dấu =
  • B3: Gõ hàm theo đúng cú pháp
  • B4: Nhấn Enter

– Lấy được VD minh họa (0.5 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

Để tính Tổng điểm, Trung bình cho các lớp có thể viết theo Hàm hoặc công thức thích hợp.

a. (1.5 điểm) Để tính Tổng điểm cho lớp 61 tại ô H7 ta viết: =SUM(D7:G7)

Tương tự cho các lớp 62, 63,…

b. (1.5 điểm) Để tính Trung bình cho lớp 61 tại ô I7 ta viết: =AVERAGE(D7:G7)

Tương tự cho các lớp 62, 63,…

—Hết—

Ngoài ra bạn còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh,… để đạt thành tích tốt chương trình lớp 7.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment