Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh trường TH&THCS Số 1 Hồng Ca năm học 2017-2018 có đáp án

0

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh

Tip.edu.vn xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh trường TH&THCS Số 1 Hồng Ca năm học 2017-2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các bạn học sinh làm tài liệu lên kế hoạch ôn tập cho học kì 1 đạt hiệu quả tốt nhất.

PHÒNG GD&ĐT TRẤN YÊN

TRƯỜNG TH&THCS SỐ 1 HỒNG CA

KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 9

I. Khoanh tròn một từ có cách phát âm khác với các từ còn lại. (2m)

1

A. cat

B. hat

C. that

D. hate

2

A. mean

B. ill

C. we

D. see

3

A. clear

B. wear

C. dear

D. hear

4

A. fan

B. bad

C. catch

D. wash

II. Chia hình thức đúng của động từ trong ngoặc.(2 m)

1. He used (go) …….……….. fishing.

2. I wish I ( live) ………….…….. in a beautiful house.

3. They …….……….….just (paint) .……..…….. the school gate.

4. He can ( play ) ………….. the piano well.

5. Lan wishes she………………….…(know) how to mend this shirt.

6. I………………………..…(live) in Hong Ca for 5 years.

7. Trung used………………….. (talk) in class last year.

8. What ……………….. you do………………(do) last week?

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. ( 2ms)

1. “When does your vacation start?” asked she.

-> She asked me …………………………………………………………………………………………

2. I don’t have a computer

-> I wish ……………………… ………… ………… ………… ………… ……….

3. She can’t play badminton

-> She wishes ………… ………… ………… ………… ………… ……………

4. “I must come to the party tomorrow” Mai said.

-> Mai said that ………… ………… ………… ………… ………… ………….

IV. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. (2ms)

After two hours traveling by bus, Ba and his family reached a big old banyan tree at the entrance to the village. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack.

After the meal, they started to walk into the village for about thirty minutes to visit Ba’s uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank before going home late in the evening. It was an enjoyable day.

Câu hỏi:

1. How did Ba and his family get to the village?

……………………………………………………………

2. Where is the banyan tree?

……………………………………………………………

3. What did they see on the mountain?

………………………………………………………………………………

4. Where did they have their picnic?

…………………………………………………………………………….

V. Sử dụng các từ gợi ý để hoàn thành lá thư.(2 ms)

1. I/ be interested in/ learn Chinese

2. I/ would like/ information/ your school

3. I/want/ improve/ pronunciation

4. Could you please/ send/ information/ courses/ fees

5. I/ look/ forward/ hear/ you

Dear Sir,

I saw your advertisement of Chinese classes in Sunflower magazine.I am interested in learning Chiness ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Your faithfully.

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh

I. Khoanh tròn một từ có cách phát âm khác với các từ còn lại. (4 câu x 0,5 điểm = 2 điểm)

1. D 2. B 3. B 4. D

2. Chia hình thức đúng của động từ trong ngoặc. (8 câu x 0,25 điểm = 2 điểm)

1. He used to go fishing.

2. I wish I lived in a beautiful house.

3. They have just painted the school gate in green.

4. He can play the piano well.

5. Lan wishes she knew how to mend this shirt.

6. I have lived in Hong Ca for 5 years.

7. Trung used to talk in class last year.

8. What did you do last week?

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. (4 câu x 0,5 điểm = 2 điểm)

1. “When does your vacation start?” asked she.

-> She asked me when my vacation started.

2. I don’t have a computer.

-> I wish I had a computer.

3. She can’t play badminton.

-> She wishes she could play badminton.

4. “I must come to the party tomorrow” Mai said.

-> Mai said that she had to come to the party the following day.

IV. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. (4 câu x 0,5 điểm = 2 điểm)

1. How did Ba and his family get to the village?

They got to the village by bus.

2. Where is the banyan tree?

The banyan tree (It) is at the entrance to the village.

3. What did they see on the mountain?

They saw a shrine of a Vietnamese hero on the mountain.

4. Where did they have their picnic?

They had a picnic on the river bank.

V. Sử dụng các từ gợi ý để hoàn thành lá thư. (4 câu x 0,5 điểm = 2 điểm)

Dear Sir,

I saw your advertisement of Chinese classes in Sunflower magazine.

I’m interested in learning Chinese and I would like some information about your school. I speak a little Chinese but I want to improve my pronunciation. Could you please send some information about the course and fees?

I look forward to hearing from you.

Your faithfully.

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH 9

Chủ đề

Nội dung cần kiểm tra

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

KQ

TL

KQ

TL

QK

TL

I. Pronunciation

Phát âm

æ, i:, ɔ

4

2,0

4

2,0

II. Language

Thì và cấu trúc câu:

Used to, the present perfect tense, modal verb…

8

2,0

4

2,0

12

4,0

III. Reading

Reading skill and answer questions

4

2,0

4

2,0

IV. Writing

Lời nói gián tiếp trong câu đề nghị, câu hỏi, câu ước, writing formal letter

5

2,0

5

2,0

Tổng

12

4,0

8

4,0

5

2,0

25

10

Mời các bạn vào tham khảo thêm Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các bạn học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trang bị trong học kì vừa qua. Ngoài Đề cương môn tiếng Anh, chúng tôi còn đăng tải Đề cương lớp 9 học kì 1 môn Toán, Đề cương lớp 9 học kì 1 môn Ngữ văn…giúp các bạn ôn tập một cách toàn diện nhất. Chúc các bạn thi tốt!

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment