Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 12

0

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình bộ GD – ĐT có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 – 2019 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau, là tài liệu ôn thi học kì 1 hiệu quả.

I. Nhìn tranh để trả lời câu hỏi: (2 điểm)

  1. What is it?

de-thi-hoc-ki-1-lop-4-mon-tieng-anh-nam-hoc-2018-2019-so-12-1-8780169-2570821

________________________.

2. Is it a ruler?

Task 1.2

________________________.

Key: 1. It is a book.

2. No, it isn’t. It is an eraser.

II. Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng: (2 điểm)

1. What ………. this?

A. is

B. are

C. am

2. …………my birthday today!

A. It

B. They’re

C. It’s

3. I ………..with a yo- yo.

A. plays

B. play

C. is

4. How many ………are there?

A. pen

B. pens

C. the

5. How’s the ……………..?

A. sunny

B.rainy

C. weather

Key: 1. A 2. C 3. B 4. B 5. C

III. Khoanh tròn một từ khác loại: (2 điểm)

1. A. a kite B. a car C. long

2. A. sunny B. flowers C. snowy

3. A. Kate B. I C. you

4. A. a cloud B. flowers C. a bat

5. A. in B. on C. they

Key: 1. C 2. B 3. A 4. B 5. C

IV/ Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau : (2 điểm)

1. How old are you?

A. I’m seven years old.

B. It’s a book.

2. Is it a ball?

A. Yes, it is.

B. It’s little.

3. How is the weather?

A. It’s a bat.

B. It’s sunny.

4. Can you play with a yo-yo?

A. Yes, it is.

B. Yes, I can.

5. Where is the kite?

A. It’s in the tree.

B. They are in the tree.

Key: 1. A 2. A 3. B 4. B 5. A

VI/ Dịch sang tiếng Anh: (2 điểm)

1. Trời nắng.

…………………………………………………………..

2. Thời tiết như thế nào?

………………………………………………………….

3. Nó là cái gì ?

………………………………………………………….

4. Có sáu đám mây.

………………………………………………………….

5. Có một bông hoa trên bàn.

………………………………………………………….

Key: 1. It is sunny.

2. How is the weather?

3. What is it?

4. There are six clouds.

5. There is a flower on the table.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 12. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment