Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 – 2020

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 có trên Tip.edu.vn. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 với nội dung kiến thức bám sát SGK tiếng Anh Unit 1 – 10 lớp 3 giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức hiệu quả.

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

Task 3. Read and complete. There is one example.

Tony: May I (0) go out, Sir?

Teacher: Yes, you (1) _________, Tony.

Now, class, (2) _________ your books and (3) _________ aloud.

Peter: (4) __________ I ask a question?

Teacher: (5) _________, you can.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

1. A; 2. B; 3. A; 4. A; 5. B;

Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

1. V; 2. X; 3. X; 4. V; 5. X

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

1. B; 2. D; 3. E; 4. C; 5. F;

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

1. sit down; 2. come in; 3. close; 4. speak; 5. write;

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. V; 4. V; 5. X;

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. can; 2. open; 3. read; 4. May; 5. Yes;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, …. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post