Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2014 – 2015

0

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm học 2014-2015 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội là đề thi học kì II môn Sinh học lớp 6 có đáp án dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Sinh lớp 6 được chắc chắn nhất, làm cơ sở học lên chương trình Sinh học lớp 7.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014 – 2015

Bài test: Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2014 – 2015

ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN: SINH HỌC – LỚP: 6
(Thời gian làm bài: 45 phút)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu các câu đúng:

1) Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió là:

A. Quả, hạt có cánh được gió chuyển đi xa gốc cây mẹ.

B. Quả, hạt có lông được gió đưa đi xa.

C. Quả hạt có lông, gai được gió đưa đi xa.

D. Cả A và B.

2) Đặc điểm nào sau đây cho thấy dương xỉ khác rêu

A. Sống ở cạn B. Sinh sản bằng bào tử

C. Rễ thật, có mạch dẫn D. Sinh sản hữu tính

3) Cây thông được xếp vào ngành hạt trần vì:

A. Thân gỗ, có mạch dẫn. B. Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở

C. Chúng chưa có hoa. D. Có cấu tạo phức tạp.

4) Cây mọc ở nơi nắng gió, khô hạn lá thường có lớp lông hoặc lớp sáp nhằm:

A. Để chống nắng B. Để động vật không ăn được

C. Giảm sự thoát hơi nước D. Để động vật không ăn được, chống nắng

Câu 2: (1đ) Hãy chọn các cụm từ: quang hợp, cân bằng, cản bớt, điều hòa điền vào chỗ trống cho phù hợp để hoàn chỉnh câu sau:

Nhờ quá trình……………………….thực vật lấy vào khí cacbonic nhả ra khí oxi nên đã góp phần giữ…………………….các khí này trong không khí

B. PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1: (2đ) Cần thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?

Câu 2:(3,0đ) Kể tên các ngành thực vật đã học (từ thấp đến cao)? Nêu đặc điểm chính của mỗi ngành?

Câu 3: (2,0đ) Tại sao người ta nói: “Rừng cây như lá phổi xanh của con người”?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)

Câu 1: Mỗi ý khoanh tròn đúng 0.5đ

1/ A

2/ C

3/ B

4/ C

Câu 2: Mỗi từ điền đúng đựơc 0.25Đ

B/ PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1 (2đ)

  • Cốc 1 chọn 10 hạt đỗ có phẩm chất tốt bỏ vào cốc và lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để vào chỗ mát (1đ)
  • Cốc 2 chọn 10 hạt đỗ sứt sẹo, bị sâu mọt bỏ vào cốc và lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để vào chỗ mát. Sau 3- 4 ngày đem cả 2 cốc ra quan sát (1đ)

Câu 2: (3,0 đ)

  • Ngành tảo: Thực vật bậc thấp; chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước.
  • Ngành rêu: Thực vật bậc cao; có thân, lá, rễ giả, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.
  • Ngành dương xỉ: Có rễ thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.
  • Ngành hạt trần: Rễ, thân, lá phát triển; có mạch dẫn; cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt nằm trên lá noãn hở.
  • Ngành hạt kín: Rễ, thân, lá phát triển đa dạng; có hoa, quả, hạt; hạt nằm trong quả, nên bảo vệ tốt hơn.

Câu 3: (2đ) Cơ bản nêu được các ý:

  • Ngăn bụi
  • Diệt một số vi khuẩn
  • Giảm ô nhiễm môi trường
Leave a comment