Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2013 – 2014

0

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2013 – 2014 là đề kiểm tra giữa học kì II môn Lịch sử lớp 7 dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Lịch sử lớp 7 được chắc chắn nhất, làm cơ sở học lên chương trình Lịch sử lớp 8.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Hưng Trạch, Bố Trạch năm 2013 – 2014

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Lê Lợi, Đức Cơ năm 2014 – 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2015 – 2016

Trường THCS Ealy ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN LỊCH SỬ 7 NH: 2013-2014
(Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Hãy nêu những thành tựu về văn hóa, giáo dục Đại Việt thời Lê Sơ. Vì sao có được thành tựu đó? (4đ).

Câu 2: Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc? (3đ).

Câu 3: Văn học, nghệ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII- Nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào? Có gì đặc sắc? (3đ)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

Câu 1: Hãy nêu những thành tựu về văn hóa, giáo dục Đại Việt thời Lê Sơ. Vì sao có được thành tựu đó? (4đ).

* Tình hình giáo dục và khoa cử

Giáo dục:

 • Dựng Quốc Tử Giám.
 • Mở trường học, mở khoa thi.
 • Nội dung giáo dục là các sách đạo Nho….

Thi cư: Tổ chức 25 khoa thi tiến sĩ đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên…

Giáo dục thi cử phát triển mạnh mẽ.

* Văn học – khoa học – nghệ thuật.

Văn học: chữ Hán chiếm ưu thế.Nội dung: lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khí phách hào hùng của dân tộc…

Khoa học:

 • Sử học: Đại Việt sử kí, ĐV sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục…
 • Địa lý học: Hồng Đức bản đồ, Dư Địa Chí …
 • Y học: bản thảo thực vật toát yếu…
 • Toán học: Đại thành toán pháp…

Nghệ thuật:

 • Nghệ thuật sân khấu: ca mua, chèo nhanh chónh phục hồi và phát triển.
 • Kiến trúc – điêu khắc: thể hiện qua lăng tẩm, cung điện Lam Kinh…

Phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật cao.

* Nhờ chính sách tiến bộ của nhà Lê quan tâm

Câu 2: Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc? (3đ).

 • Nông nghiệp – Ban hành Chiếu khuyến nông
 • Giảm tô thuế
 • Công thương nghiệp – Giảm thuế
 • Mở cửa ải thông thương chợ búa
 • Văn hoá – giáo dục – Ban Chiếu lập học
 • Chữ Nôm trở thành chữ viết chính thức dân tộc
 • Lập Viện Sùng Chính kinh tế phục hồi nhanh chóng, XH dần ổn định

Câu 3: Văn học, nghệ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII- Nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào? Có gì đặc sắc? (3đ)

* Văn học:

 • Văn học dân gian: phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú.
 • Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao, tiêu biểu là Truyện Kiều (Nguyễn Du)

* Nghệ thuật:

 • Văn nghệ dân gian phong phú. Nghệ thuật sân khấu tuồng, chèo phổ biến khắp nơi.
 • Tranh dân gian xuất hiện, đậm đà bản sắc dân tộc và truyền thống yêu nước (tranh Đông Hồ)
 • Kiến trúc: chùa Tây Phương, đình làng Đình Bảng, cung điện lăng tẩm các vua Nguyễn ở Huế
 • Nghệ thuật tạc tượng, đúc đồng thể hiện tài năng bậc thầy của các nghệ nhân nước ta.
Leave a comment