Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra 45 phút lần 1 môn Tiếng Anh lớp 7 có file nghe và đáp án năm học 2022 – 2023

0

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh 7 lần 1 có đáp án

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra 45 phút lần 1 môn Tiếng Anh lớp 7 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra định kì 1 tiết Tiếng Anh 7 có file nghe và đáp án gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 7 nắm chắc kiến thức đã học từ Unit 1 đến Unit 3, đồng thời đây cũng là tài liệu hay cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề.

I. LISTENING

1. Listen to the conversation between Tom and Jack. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE.

1.

What is the interview about?

A. a teenager’s hobby

B. how to make origami

C. a birthday present

2.

What is Jack’s hobby?

A. creating paper

B. folding paper

C. recycling paper

3.

How long has he had his hobby?

A. for two weeks

B. for two months

C. for two years

4.

What does Jack say about his hobby?

A. It’s difficult.

B. It’s expensive.

C. It’s cheap.

5.

Which among these that Jack doesn’t do with the things he made?

A. give them to his friends

B. keep them in a box

C. sell them

1.

Meliha has lived in the US for 5 years.

T

F

2.

People walk more in Somalia.

T

F

3.

Some people in America are overweight.

T

F

4.

Meliha loses weight in America.

T

F

5.

The doctor advised Meliha to eat healthily and exercise.

T

F

2. Read the passage and answer the questions.

Heart disease kills more people in Britain than any other disease, including cancer. One adult dies every three minutes from heart disease. It is more common in men than women. Age is also important. 80% of people who die of heart attacks are 65 or older. But there are many things you can do to help your heart. Here are our top tips for a healthy heart!
– Do more exercise. Regular exercise is very good for your heart.
– Don’t eat a lot of salt. We only need about 1g of salt a day. Most people eat about 6g!
– Eat more fruit and vegetables (at least five portions a day).
– Don’t drink a lot of alcohol, but a glass of red wine every day can be good for your heart.
– Lose some weight.

1. Which disease kills more people in Britain: cancer or heart attack?

______________________________________

2. How many adults die of heart disease in Britain every hour?

______________________________________

3. How many grams of salt is it good to eat every day?

______________________________________

4. How many portions of fruit and vegetables should we eat every day?

______________________________________

5. Is alcohol always bad for your heart?

______________________________________

III. WRITING

1. Here are some sentences about hobbies. Rearrange the words to make meaningful sentences. You can not change the words.

Here is an example.
0. There/library/many/the/books/are/in.

Answer: 0. There are many books in the library.

1. Amy/pottery/much/very/likes/making/.
_____________________________________________________________

2. My/chess/evening/plays/me/with/sister/every/.
_____________________________________________________________

3. Next/to climb/mountains/more/year/you/will/continue/?
_____________________________________________________________

4. Collecting/environment/save/the/helps/bottles/glass/.
_____________________________________________________________

5. I/because/improve/can/useful/health/soccer/I/playing/find/my/.
_____________________________________________________________

2. Complete the second sentence so that it means the same as the first.

Here is an example.

0. The bookshop is opposite the library.

There is _______________________________________________.

Answer: 0. a bookshop opposite to the library

1. I have worked as a volunteer for three years.

I started _______________________________________________.

2. She has been a member of the Peace Corps for two years.

She became _______________________________________________.

3. The last time he donated blood was ten years ago.

It has _______________________________________________.

4. He started to work for this non-profit organisation five years ago.

He has _______________________________________________.

5. He has never had such an interesting experience.

This is _______________________________________________.

*Tải file để xem chi tiết*

Mời bạn đọc tải toàn bộ đề, file nghe và đáp án tại đây: Đề kiểm tra 45 phút lần 1 môn Tiếng Anh lớp 7 có file nghe và đáp án. Ngoài ra, Tip.edu.vn đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, … Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Mời các bạn tham khảo thêm:

  • Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2019 – 2020 có đáp án
  • Đề kiểm tra 45 phút lần 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2019 – 2020 trường THCS Đặng Cương, Hải Phòng
  • Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn lớp 7 trường THCS Giang Biên, Hải Phòng năm học 2019 – 2020
  • Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 – 2020

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment