Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 9 Cities of the future

Bài kiểm tra 15 phút môn Anh Unit 9 lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 9 Cities of the future do Tip.edu.vn tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 9 Cities of the future

Bản quyền thuộc về Tip nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Mark the letter A, B, G, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. Local authorities should find ways to limit the use of private cars and encourage city ____ to use public transport.

A. commuters

B. planners

C. dwellers

D. people

2. London is a/an ____ city. It’s a melting pot for people from all parts of the world.

A. international

B. national

C. metropolitan

D. cosmopolitan

3. The ____ of living in some places can be very high. Prices in London are particularly exorbitant.

A. value

B. price

C. worth

D . cost

4. If she asks for money, I ____ her.

A. will give

B. gave

C. would give

D. would have given

5. China has already been experimenting with ways to make its cities more ____ for the last two decades.

A. sustainable

B. harmless

C. continued

D. natural

Xem đáp án

1. C

2. D

3. D

4. A

5. A

Rewrite these sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.

1. I don’t buy it because I don’t have enough money.

__________________________________________

2. I’m busy right now, so I can’t help you.

__________________________________________

3. I’ll only help you if you promise to try harder.

__________________________________________

4. Keeping calm is the secret of passing your driving test.

__________________________________________

5. If the work is finished by lunch, you can go home

__________________________________________

Xem đáp án

1. If I had enough money, I would buy it.

2. I could help you if I weren’t busy right now.

3. Unless you promise to try harder, I won’t help you.

4. As long as you keep calm, you will pass your driving test

5. Get the work finished by lunch, you can go home.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11 và Ngữ Văn lớp 11.

Trên đây Tip.edu.vn đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 9 Cities of the future. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 8 Our World Heritage Sites, Bài tập Unit 7 lớp 11 Further Education …. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post