Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trao đổi chất

0

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Trao đổi chất

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trao đổi chất. Với đề kiểm tra này nằm trong chương trình Sinh học lớp 8. Giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Những chất nào được máu và nước mô vận chuyển đến tế bào?

A. Các chất dinh dưỡng, ôxi, cacbonic và muối khoáng.

B. Khí cacbonic và muối khoáng.

C. Prôtêin, gluxit và các chất thải.

D. Các chất dinh dưỡng và ôxi.

2. Nói trao đổi chất với môi trường là đặc trưng cơ bản của cơ thể sống vì:

A. Trao đổi chất với môi trường có ảnh hưởng quan trọng tới quá trình sinh sản của cơ thể.

B. Nhờ trao đổi chất với môi trường mà từ 1 hợp tử mới hình thành và phát triển thành một cơ thể và cơ thể lớn lên được.

C. Trao đổi chất với môi trường là điều kiện tồn tại và phát triển cơ thể sống.

D. Trao đổi chất với môi trường có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình vận động, cảm ứng.

3. Hoạt động trao đổi chất nào sau đây không do các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa tham gia thực hiện?

A. Mang O2 và chuyển chất dinh dưỡng đến tế bào, các chất thải từ tế bào đến cơ quan bài tiết.

B. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho tế bào.

C. Di chuyển cơ thể để sinh công khi lao động.

D. Lấy O2 từ môi trường cung cấp cho tế bào và thải CO2 ra khỏi cơ thể.

4. Tế bào đã lấy những chất gì trong môi trường trong?

A. Chất dinh dưỡng: glucôzơ, glixêrin và axit béo, axit amin, nước, muối khoáng, vitamin.

B. Các chất cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

C. Ôxi và các chất dinh dưỡng: glucôzơ, glixêrin và axit béo, axit amin, nước, muối khoáng và vitamin.

D. Ôxi và các chất cần thiết.

5. Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Thức ăn và nước vào cơ thể qua hệ tiêu hóa.

B. Khí thải qua hệ hô hấp là khí ôxi.

C. Đồng hóa và dị hóa là hai quá trình trái ngược nhau.

D. Chất thải từ hệ tiêu hóa thải ra môi trường ngoài.

6. Hoạt động nào dưới đây được xem là kết quả của trao đổi chất ở cấp độ cơ thể?

A. Cơ thể nhận từ môi trường khí CO2.

B. Cơ thể thải ra môi trường khí CO2 và O2.

C. Cơ thể thải ra môi trường khí CO2.

D. Cơ thể nhận từ môi trường khí O2.

7. Tế bào đã thải vào môi trường trong các chất:

A. Urê, urat.

B. Các sản phẩm phân hủy như cacbonic, nước, urê, urat, axit amin.

C. Axit amin.

D. Cacbonic và nước.

8. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào là:

A. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể.

B. Trao đổi chất ở cấp cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và ôxi cho tế bào và nhận các chất thải, trao đổi chất ở cấp độ tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể.

C. Sự trao đổi giữa hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường ngoài và môi trường trong.

D. Trao đổi chất ở cấp cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và ôxi cho tế bào và nhận các chất thải.

9. Sự trao đổi khí giữa máu với tế bào là biểu hiện trao đổi chất ở cấp độ:

A. Tế bào và phân tử.

B. Tế bào và cơ thể.

C. Cơ thể.

D. Tế bào.

10. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có đặc điểm:

A. Các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong.

B. Các thức ăn, nước và muối khoáng… từ môi trường ngoài qua các hệ cơ quan vào cơ thể và có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân hủy.

C. Các thức ăn, nước, muối khoáng,… từ môi trường ngoài trực tiếp vào các tế bào trong cơ thể và có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân hủy.

D. Có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân hủy.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trao đổi chất

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

C

B

D

B

B

D

B

……………………………………..

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trao đổi chất. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment