Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 môn tiếng Anh lớp 11 (đề 3)

0

First Test 15 minutes English 11 with Answer Key

Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lần 1 lớp 11 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn tiếng Anh do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1. A. burglar

B. communal

C. hurt

D. turtle

2. A. prepared

B. called

C. expressed

D. employed

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

3. This house, _____ he bought in 1990, is being repaired at the moment.

A. which

B. who

C. what

D. that

4. The woman ______ son is studying at Hanoi University of Technology is a teacher.

A. who

B. which

C. whom

D. whose

5. Have you ever met the man ______?

A. who is married Mary’s cousin

B. who married Mary’s cousin

C. who was married the cousin of Mary

D. whom married Mary’s cousin

6. You will be satisfied _____ the services our post office offer.

A. by

B. on

C. with

D. in

7. There was no mention of the incident in the national

A. television

B. radio

C. Internet`

D. newspapers

8. I need to…… £1,000 to my daughter’s account.

A. transfer

B. transform

C. transmit

D. transact

9. This post office _____ with advanced technology.

A. given

B. equiped

C. crowded

D. full

10. “________have you lived here?” “For ten years.”

A. When

B. Since when

C. How far

D. How long

Đáp án:

1. B 2. C 3. A 4. D 5. B 6. C 7. D 8. A 9. B 10. D

Trên đây là Test 15 minutes English 11 with Answer key. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment