Chia sẻ những tip thiết thực

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam – Phần 1

0

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Tip.edu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam – Phần 1 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, qua đây bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập nhé. Mời các bạn cùng làm bài viết dưới đây.

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam – Phần 2
 • Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam – Phần 3
 • Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam – Phần 4
 • Câu 1.

  Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?

 • Câu 2.

  Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?

 • Câu 3.

  Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?

 • Câu 4.

  Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

 • Câu 5.

  Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?

 • Câu 6.

  Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

 • Câu 7.

  Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:

 • Câu 8.

  Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

 • Câu 9.

  Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?

 • Câu 10.

  Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?

 • Câu 11.

  Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?

 • Câu 12.

  Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?

 • Câu 13.

  Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”?

 • Câu 14.

  Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?

 • Câu 15.

  Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Leave a comment