Chia sẻ những tip thiết thực

Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 5

0

Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 5 có đáp án

Tip.edu.vn xin mời các bạn tham khảo bộ Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 5 có đáp án đi kèm, nhằm giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập!

Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 3

Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 4

Câu 1: Suy luận là gì? Kể tên các loại suy luận? Cho ví dụ?

Suy luận là hình thức của tư duy nhờ đó rút ra phán đoán mới từ một hay nhiều phán đoán theo các quy tắc lôgic xác định.

Ví dụ:

  • Kim loại dẫn điện
  • Đồng là kim loại
  • Ta rút ra phán đoán sau: Đồng dẫn điện

Các loại suy luận: Căn cứ vào cách thức lập luận, suy luận được chia ra thành suy luận suy diễn và suy luận quy nạp.

Câu 3: Liệt kê các loại hình của tam đoạn luận nhất quyết đơn?

Câu hỏi ôn thi môn Logic học - Chương 5

————————

Ngoài Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 5, mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu Cao đăng – Đại học khác nhằm phục vụ tốt cho quá trình học tập và công tác.

Leave a comment