Chia sẻ những tip thiết thực

Bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 năm 2022 – 2023

0

9 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới của bộ Giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) môn tiếng Anh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, có 9 cuốn SGK môn tiếng Anh lớp 10 của năm nhà xuất bản (NXB) là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, Nhà xuất bản Đại học Huế được phê duyệt.

Các đầu sách giáo khoa lớp 10 môn tiếng Anh năm 2022 – 2023

9 đầu sách giáo khoa tiếng Anh cho lớp 10 bao gồm:

Tên sách Tác Giả Nhà xuất bản
Tiếng Anh 10 Global Success Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (chủ biên), Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 10 Friends Global Vũ Mỹ Lan (chủ biên), Huỳnh Đông Hải, Nguyễn Thúy Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 10 THiNK Trương Thị Thanh Hoa (chủ biên), Cao Hồng Phát, Đoàn Thanh Phương, Bùi Thị Phương Thảo, Lê Thùy Trang Đại học sư phạm
Tiếng Anh 10 English Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng, Nguyễn Thu Hiền Đại học sư phạm
Tiếng Anh 10 Macmillan Move On Hoàng Tăng Đức (Tổng chủ biên), Nguyễn Thúy Lan (chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, Hoàng Thùy Hương Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Tiếng Anh 10 Explore New Worlds Nguyễn Thanh Bình (Tổng chủ biên), Đinh Trần Hạnh Nguyên (chủ biên),  Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Xuân Lan, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Tiếng Anh 10 Bright Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên Đại học Huế
Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa Đại học Huế
Tiếng Anh 10 Friends Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ Vạn Xuân, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 10 C21-Smart Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Trần Thị Minh Phượng, Trần Văn Vinh Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Trên đây là 9 Đầu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới năm 2022 – 2023.

Leave a comment