Chia sẻ những tip thiết thực

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018 theo Thông tư 22

0

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018 theo Thông tư 22 là bộ đề thi với đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập nắm được các dạng bài tập trọng tâm ôn thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu giúp các thầy cô ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh chuẩn các mức độ theo Thông tư 22. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo tải về chi tiết.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất:

Câu 1 – M1 (0,5đ): Giá trị của chữ số 5 trong số 583624 là:

A. 50 000 B. 5 000 C. 50 D. 500000

Câu 2 – M1 (0,5đ): Phân số 2/3 bằng phân số nào dưới đây:

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 3 – M1 (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m2 5cm2 = ………….. cm2 là:

A. 205 B. 2005 C. 250 D. 20005

Câu 4 – M2 (0,5đ): Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 25cm và 30cm. Diện tích của hình thoi là:

A 375cm2 B. 355cm2 C. 750cm2 D. 570cm2

Câu 5 – M2 (0,5đ): Số thích hợp để viết vào ô trống sao cho 69□ chia hết cho 3 và 5.

A. 5 B. 0 C. 2 D. 3

Câu 6 – M3 (0,5đ): Trung bình cộng của 4 số là 23. Tổng của 5 số đó là:

A. 12 B. 72 C. 150 D. 92

Câu 7– M1 (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 4 tấn 5 kg = …….. kg là:

A. 345 B. 3045 C. 3450 D. 4005

Câu 8 – M2 (0,5đ): Kết quả của phép tính: 2+frac{5}{7}

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 9– M3 (0,5đ): Các phân số được xếp theo thứ tự tăng dần là:

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 10: M1 (0,5đ) Đoạn AB trên bản đồ được vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 dài 12cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cm B. 1 200 cm C. 12 000 cm D. 12 cm

Câu 11– M1 (0,5đ): Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là:

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 12– M2 (0,5đ): Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 45cm. Chiều rộng bằng chiều dài. Chiều rộng và chiều dài lần lượt là?

A. 25 ; 36 B. 20 ; 25 C. 20 ; 36 D. 26 ; 45

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 13: Tính- M2 (1đ)

Đề thi học kì 2 lớp 4

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 14: Tìm: – M3 (1đ)

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 15: – M4 (2đ) Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 số thóc của kho thứ hai.

Tham khảo đáp án và bảng ma trận chi tiết tại đây:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

Phần I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước trả lời đúng:

A. Phân số bằng phân số frac{2}{3} là:

Để thi học kì 2 môn Toán lớp 4

B. Dãy phân số được xếp theo thứ tự tăng dần là:

Để thi học kì 2 môn Toán lớp 4

C. Phân số lớn hơn 1 là:

Để thi học kì 2 môn Toán lớp 4

D. Chữ số thích hợp điền vào ô trống để □52 chia hết cho 3 là:

a. 3 b. 5 c. 7 d. 9

Câu 2.

A. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: frac{1}{4} kg = 25kg □

B. Điền kết quả vào chỗ chấm:

Một tấm bìa hình thoi có độ dài hai đường chéo là frac{2}{3} dm và frac{2}{5} dm. Vậy diện tích tấm bìa hình thoi là……………..

Phần II. TỰ LUẬN

Câu 3. Tính:

Để thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 4: a) Tính giá trị biểu thức: (1 điểm)

Để thi học kì 2 môn Toán lớp 4

b) Tìm x: (1 điểm)

Để thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 5: Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi 125m, biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích sân trường hình chữ nhật.

Câu 6: Tổ 1 làm được 4850 sản phẩm, tổ 2 làm được số sản phẩm bằng 4/5 số sản phẩm của tổ 1, tổ 3 làm được số sản phẩm bằng mức trung bình cộng của cả 3 tổ. Hỏi tổ 3 làm được bao nhiêu sản phẩm?

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán học kì 2 lớp 4

PHẦN I

Câu 1: 2 điểm

A.b B.c C.d D.b

Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 2: 1 điểm

a) S b) frac{2}{15} m2

Ghi đúng mỗi câu được 0,5 điểm

PHẦN II

Câu 3: 2 điểm

Câu 4: 1 điểm

Câu 5: 2 điểm

Câu 6: 1 điểm

Để thi học kì 2 môn Toán lớp 4

(0,5 điểm mỗi bước tính)

a) Tính giá trị biểu thức : (1 điểm)

Để thi học kì 2 môn Toán lớp 4

b) Tìm x : (1 điểm)

Để thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Giải

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng sân trường hình chữ nhật là: (125: 5) x 2 =50 (m)

Chiều dài sân trường hình chữ nhật: (125: 5) x 3 =75 (m)

Diện tích sân trường hình chữ nhật là: 75 x 50=3750 (m2)

Đáp số: 3750m2

Giải

Số sản phẩm tổ 2 làm được là : 4850 x frac{4}{5}=3880 (sản phẩm)

Số sản phẩm tổ 3 làm được là: (4850 + 3880) : 2 = 4365 (sản phẩm)

Đáp số: 4365 sản phẩm (0,5 điểm mỗi bước tính)

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được Tip.edu.vn sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment