Chia sẻ những tip thiết thực

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

0

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 là đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 dành các em học sinh tham khảo, tự nâng cao kiến thức môn Tin học lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

I. Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022

1. Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 – Đề 1

MA TRẬN SỐ LƯỢNG CÂU HỎI VÀ ĐIỂM

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Các bộ phận của máy tính

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

5%

2. Thao tác với chuột, bàn phím máy tính

Số câu

2

2

Số điểm

1.0

1.0

10%

3. Làm quen với thư mục

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1.0

2.0

20%

4. Làm quen với phần mềm học vẽ

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

5%

5. Em tập vẽ: vẽ hình băng các công cụ có sẵn

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

4.0

5.0

50%

6. Em tập vẽ: Tẩy xóa, tô màu, sao chép, di chuyển hình vẽ

Số câu

2

1

Số điểm

1.0

1.0

10%

Tổng

Số câu

5

5

1

1

12

Số điểm

2,5

2.5

4.0

1.0

10

Tỷ lệ %

25%

0%

25%

0%

40%

0%

10%

100%

Tỷ lệ theo mức

25%

25%

40%

10%

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10′)

10

5

50%

Thực hành (30′)

2

5

50%

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

3

1

6

Câu số

A1, A4

A2,A3,A5

B1

2. Em tập vẽ

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A6,A7,A10

A10

A8, A9

B2

Tổng số câu

5

4

2

1

12

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 -2022

MÔN: TIN HỌC – LỚP 3

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: …………………………………………………….

Lớp 3……..

Phần A. Lí thuyết

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu A1. Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động của máy tính?

A. Bàn phím.

B. Màn hình.

C. Chuột.

D. Thân máy tính.

Câu A2. Thao tác nháy đúp chuột được thực hiện như thế nào?

A. Nhấn hai lần liên tiếp nút chuột trái.

B. Nhấn một lần nút chuột trái.

C. Nhấn một lần nút chuột phải.

D. Nhấn hai lần liên tiếp nút chuột phải.

Câu A3. Khi đặt tay lên bàn phím, ngón tay cái được đặt ở phím nào?

A. Phím cách.

B. Phím Enter.

C. Phím Caps Lock.

D. Phím cơ sở.

Câu A4. Trong các hình dưới đây, đâu là biểu tượng của thư mục

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu A5. Để tạo một thư mục ta làm như thế nào?

A. Nháy chuột phải, nháy chọn New rồi chọn Delete.

B. Nháy chuột đúp chuột, nháy chọn New rồi chọn Folder.

C. Nháy chuột phải, nháy chọn New rồi chọn Folder.

D. Nháy chuột trái, nháy chọn New rồi chọn Delete.

Câu A6. Trong các hình dưới đây, đâu là biểu tượng của phần mềm học vẽ Paint

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu A7. Để xóa hình vẽ ta sử dụng công cụ nào?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu A8. Để vẽ nét cong ta sử dụng công cụ nào dưới đây?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu A9. Để chọn độ dày nét vẽ ta nhấn vào biểu tượng nào dưới đây?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu A10. Để tô màu ta sử dụng công cụ nào?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần B. Thực hành

Câu B1. Em hãy tạo thư mục ở ngoài màn hình nền với tên là tên lớp em.

VD : LOP3A

Tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 3

Câu B2. Bằng phần mềm paint, em hãy vẽ, tô màu và trang trí cây thông theo mẫu sau:

Tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 3

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Phần I. Lí thuyết (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

A

C

C

B

D

A

B

A

Phần II. Thực hành (5 điểm)

Câu 1. Tạo được thư mục theo yêu cầu – 1 điểm

Câu 2.

– Vẽ được bức tranh giống với mẫu – 2 điểm

– Tô màu, hoàn thiện bức tranh – 2 điểm

2. Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 – Đề 2

Trường Tiểu học…..Họ và tên HS: …………………………………

Lớp: 3/………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC – LỚP 3

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 40 phút

Điểm

NHẬN XÉT CỦA GV

Chữ ký

ĐỀ BÀI

A. LÝ THUYẾT: (5 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

Câu 1: Đâu là máy tính để bàn?

Đề thi Tin Học lớp 3 học kì 1

Câu 2: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím

A. 2 hàng

B. 3 hàng

C. 4 hàng

D. 5 hàng

Câu 3: Để tạo một thư mục ta làm như thế nào?

A. Nháy chuột phải, nháy chọn New rồi chọn Delete.

B. Nháy đúp chuột, nháy chọn New rồi chọn Folder.

C. Nháy chuột phải, nháy chọn New rồi chọn Folder.

D. Nháy chuột trái, nháy chọn New rồi chọn Delete.

Câu 4: Em trao đổi thông tin với bạn bè ở xa bằng máy tính thông qua:

A. Máy in

B. Dây điện

C. Mạng INTERNET

D. Máy Scan

Câu 5: Phần mềm học vẽ Đề thi Tin Học lớp 3 học kì 1có tên là?

A. Word

B. Power Point

C. Pant

D. Paint

Câu 6: Để bắt đầu lượt chơi mới trong trò chơi Blocks các em nhấn phím nào trên bàn phím ?

A. Phím F1

B. Phím F2

C. Phím F3

D. Phím Shift

Câu 7: Để sao chép chi tiết tranh vẽ một cách nhanh chóng em thực hiện các thao tác sau:

– Chọn hình muốn sao chép

– Nhấn giữ phím và Đề thi Tin Học lớp 3 học kì 1……………………… phần đã chọn tới vị trí mới.

Câu 8: Em hãy nêu các thao tác sử dụng chuột?

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

B. THỰC HÀNH (5 điểm)

Khởi động phần mềm Paint, vẽ hình theo mẫu, tô màu và lưu hình vẽ với tên của em

Đề thi Tin Học lớp 3 học kì 1

Đáp án Đề thi Tin Học lớp 3 học kì 1

Câu

Đáp án

Biểu điểm

A. TRẮC NGHIỆM

1

A

0.5

2

D

0.5

3

C

0.5

4

C

0.5

5

D

0.5

6

B

0.5

7

Ctrl, kéo thả

1.0

8

– Di chuyển chuột

– Nháy chuột

– Nháy nút phải chuột

– Nháy đúp chuột

– Kéo thả chuột

1.0

B. THỰC HÀNH

1

– Sử dụng đúng công cụ để vẽ hình:

– Vẽ đúng hình vẽ

– Sao chép cây và hoa theo hình

– Tô màu, hình vẽ đẹp

– Lưu được bài vẽ

0.5 điểm

2.0 điểm

1.0 điểm

1.0 điểm

0.5 điểm

II. Đề ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022

1. Đề ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 3 – Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG TH …………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I-LỚP 3

NĂM HỌC: ……………..

Môn Tin Học

(Thời gian làm bài 40 phút – không kể thời gian phát đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: (Mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: Trong khu vực chính của bàn phím, có mấy hàng phím?

A. 5                  B. 3                    C. 4                    D. 2

Câu 2: Biểu tượng của phần mềm gõ văn bản là biểu tượng nào?

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học trường Tiểu học Vị Trung 1, Hậu Giang năm học 2020 - 2021

Câu 3: Hai phím có gai là hai phím nào ?

A. F và G               B. F và J               C. A và J            D. G và H

Câu 4: Nút chuột để thực hiện nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột là ?

A. Nút phải            B. Bánh lăn            C. Nút trái            D. Nút chuột

Câu 5: Nút lệnh đóng chương trình khi kết thúc công việc:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học năm học 2020 - 2021

Câu 6: Bộ phận nào của máy tính để bàn chứa bộ xử lý (hay còn gọi bộ não) điều khiển mọi hoạt động của máy tính?

A. Chuột            B. Thân máy (CPU)              C. Màn hình                D. Bàn phím

Câu 7: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Màn hình.              B. Thân máy.              C. Bàn phím.                 D. Chuột.

Câu 8: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây?

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học trường Tiểu học Vị Trung 1

Câu 9: Để khởi động một chương trình từ màn hình nền em sẽ?

A. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

B. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

C. Nháy chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

D. Nháy chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

Câu 10: Khoảng cách từ mắt đến mà hình máy vi tính là bao nhiêu:

A. 20cm đến 30cm                          B. 30cm đến 40cm

C. 10cm đến 20cm                          D. 50cm đến 80cm

PHẦN II: THỰC HÀNH (5 điểm)

Mở phần mềm Paint, vẽ và tô màu cho hình sau.

Em hãy thực hành mở phần mềm Paint trên màn hình và thực hiện các yêu cầu sau:

– Vẽ ngôi nhà và mặt trời theo mẫu hình bên.

– Tô màu ngôi nhà và mặt trời

– Lưu lại bài vẽ ngôi nhà với tên theo mẫu:

Tên em + Tên lớp (Ví dụ: Nhu Quynh 3.1)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học năm 2020

2. Đề ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 3 – Đề 2

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ xử lí tín hiệu và thông tin?

A. bàn phím

B. chuột

C. thân máy

D. màn hình

Câu 2: Máy tính bàn gồm những bộ phận chính nào?

A. Màn hình, thân máy

B. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột

C. Màn hình, thân máy, chuột

D. Màn hình, thân máy, bàn phím

Câu 3: Các loại máy tính mà các em thường thấy là:

A. Máy tính xách tay

B. Máy tính để bàn

C. Máy tính bảng

D. Máy tính xách tay và máy tính để bàn

Câu 4: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Câu 5: Khi đặt tay trên bàn phím để gõ chữ tay luôn đặt ở hàng phím?

A. Hàng phím cơ sở

B. Hàng phím số

C. Hàng phím trên

D. Hàng phím dưới

Câu 6: Ngón trỏ tay phải gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở?

A. Phím A, S                    C. Phím G, H

B. Phím K, L                     D. Phím H, J

Câu 7: Chỉ ra biểu tượng phần mềm Mario?

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 3 môn Tin

Câu 8: Màn hình của Paint bao gồm những gì?

A. Trang vẽ

C. Hộp màu

B. Hộp công cụ vẽ

D. Tất cả các phương án trên

Câu 9: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Câu 10: Trong phần mềm vẽ Paint, vùng bị tẩy sẽ chuyển sang màu gì?

A. Màu vàng                  C. Màu xanh

B. Màu trắng                  D. Màu đen

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy điền các bộ phận của chuột máy tính? (1 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Câu 2: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm)

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

…………………………………………………………………………………………

B. có nhiều, màn hình máy tính, Trên, biểu tượng.

…………………………………………………………………………………………

Câu 3: Điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm để được câu đúng: (1 điểm)

– Trên bàn phím có hai phím có gai, đó là phím …………. và phím ………….

– Trên bàn phím có phím dài nhất, gọi là …………………..

– Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ô……………để quay về màn hình chính.

Câu 4: Em hãy nêu các thao tác sử dụng chuột? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 – đề 2

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

D

B

A

D

A

D

C

B

Điểm

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Điền sai mỗi bộ phận của chuột máy tính trừ 0.3 điểm

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 3 môn Tin

Câu 2:

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

Đáp án: Máy tính làm việc khi nối với nguồn điện (0.5 điểm)

B. có nhiều, màn hình máy tính, Trên, biểu tượng.

Đáp án: Trên màn hình máy tính có nhiều biểu tượng (0.5 điểm)

Câu 3: Điền mỗi chữ đúng được 0.25 điểm

– F và J (0.5 điểm)

– phím cách (0.25 điểm)

– menu (0.25 điểm)

Câu 4: Các thao tác sử dụng chuột là: (2 điểm)

– Di chuyền chuột: Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng (0.5 điểm)

– Nháy chuột: Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay (0.5 điểm)

– Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp (0.5 điểm)

– Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột (0.5 điểm)

Với mỗi ý nêu được tên thao tác nhưng không giải thích được trừ 0.25 diểm.

…………………………….

Đề thi tin học lớp 3 kì 1 do các thầy cô biên soạn để gửi tới các em cùng ôn tập cuối kì, giúp các em đạt kết quả cao nhất khi làm đề thi tin học lớp 3 học kì 1 chính thức.

Trên đây, Tip.edu.vn đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

III. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment