Chia sẻ những tip thiết thực

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9

0

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9

Tip.edu.vnxin giới thiệu Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh 9 mới khác nhau giúp các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 chương trình mới hiệu quả.

 • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Nguyễn Chí Thanh năm học 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 1

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ THI GIỮA HK2 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: SINH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quần xã sinh vật mà không có ở quần thể sinh vật?

a. Mật độ. b. Giới tính.
c. Độ đa dạng. d. Thành phần nhóm tuổi.

2. Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật hằng nhiệt?

a. Cá rô phi, cá chép, ếch, cá sấu. c. Cá sấu, thỏ, ếch, dơi.
b. Bồ câu, mèo, thỏ, dơi. d. Bồ câu, cá rô phi, cá chép, mèo.

3. Độ đa dạng của một quần xã sinh vật được thể hiện ở:

a. Có số lượng cá thể nhiều. c. Có nhiều nhóm tuổi khác nhau.
b. Có nhiều tầng phân bố. d. Có số lượng loài phong phú.

4. Đặc điểm nào sau đây là không đúng với các cây ưa sáng mọc trong rừng?

a. Cành tập trung ở phần ngọn. c. Các cành phía dưới phát triển mạnh.
b. Các cành phía dưới sớm bị rụng. d. Thân cao thẳng.

5. Tập hợp những cá thể sinh vật nào là quần thể:

a. Các con cá chép sống ở hai hồ nước khác nhau.
b. Các các thể cá chép, cá mè, cá rô sống trong một ao.
c. Các cá thể voi, khỉ, báo sống trong vườn bách thú.
d. Các cây lúa trong ruộng lúa.

6. Hiện tượng tăng dân số tự nhiên là do:

a. Số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong.
b. Số người sinh ra ít hơn số người tử vong.
c. Số người sinh ra bằng số người tử vong.
d. Chỉ có sinh ra, không có tử vong.

Câu 2: (1,5 điểm) Hãy chọn nội dung ở cột A phù hợp với nội dung ở cột B vào cột trả lời

Cột A

Cột B

Kết quả

1. Hải quỳ và cua

a. Hội sinh

1……

2. Giun đũa sống trong ruột người

b. Sinh vật ăn sinh vật khác

2……

3. Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến, tổ mối

c. Cộng sinh

3……

4. Lúa và cỏ dại trên cánh đồng

d. Kí sinh

4……

5. Cây nắp ấm bắt mồi

e. Cạnh tranh

5……

6. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ

 

6……

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Ưu thế lai là gì? Nêu nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa?

Câu 2: (2,0 điểm)

a) (1,0 điểm) Giới hạn sinh thái là gì? Cá rô phi Việt Nam phát triển cực thuận ở nhiệt độ bao nhiêu?

b) (1,0 điểm) Trình bày đặc điểm để phân chia các nhóm thực vật dựa vào khả năng thích nghi của chúng với điều kiện chiếu sáng. Mỗi nhóm lấy một ví dụ minh họa.

Câu 3: (3,5 điểm) Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật sau: Cỏ, châu chấu, ếch nhái, dê, gà rừng, cáo, vi sinh vật, mèo rừng, rắn lục đuôi đỏ.

a) (0,5 điểm) Chuỗi thức ăn là gì?

b) (2,0 điểm) Xếp các sinh vật trên theo thành phần của 1 lưới thức ăn. Sau đó xây dựng 1 lưới thức ăn gồm 4 chuỗi thức ăn từ quần xã sinh vật trên.

c) (1,0 điểm) Hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều vào năm ngoái thậm chí chúng bò vào nhà dân làm người dân hoang mang. Các chuyên gia khoa học kết luận rằng đây là hiện tượng mất cân bằng sinh thái. Em hãy giải thích?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

c

b

d

c

d

a

Câu 2: Nối cột (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Cột A

1

2

3

4

5

6

Cột B

c

d

a

e

b

d

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1

 • Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạn hơn, chống chịu tốt hơn, năng suất phẩm chất vượt trội hoặc cao hơn trung bình giữa bố và mẹ
 • Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa là do giao phối gần và tự thụ phấn ở cây giao phấn

Câu 2

a)

 • Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định. Nằm ngoài giới hạn này sinh vật sẽ yếu dần và chết.
 • Cá rô phi ở Việt Nam phát triển cực thuận ở nhiệt độ là: 300C

b) Nhu cầu về ánh sáng của các loài thực vật không giống nhau:

 • Nhóm cây ưa sáng: gồm những cây sống nơi quang đãng.
 • Ví dụ:
 • Nhóm cây ưa bóng: gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu, dưới tán cây khác.
 • Ví dụ:

Câu 3

a) Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

b)

 • Xác định được thành phần sinh vật:
 • Lưới thức ăn: Vẽ đúng, khoa học

c)

 • Rắn lục đuôi đỏ vốn sống trong rừng, nay diện tích rừng giảm, mất bớt nơi ở.
 • Các loài thiên địch của chúng trong môi trường như cầy, cáo, mèo rừng giảm đi khá nhiều do nạn săn bắt. Bên cạnh đó thức ăn của nó vốn là ếch, nhái, ….. tương đối nhiều

ĐỀ SỐ 2

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI BÌNH
Số báo danh của học sinh:………………….
KIỂM TRA GIỮA HK2 MÔN SINH LỚP 9
Năm học 2015 – 2016
Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: (3,0 điểm) Hãy xác định mối quan hệ giữa các sinh vật thông qua các ví dụ sau

Ví dụ

Tên mối quan hệ (nói rõ cùng loài hay khác loài)

1

Hải quỳ và tôm kí cư

 

2

Trồng rau cải quá dày nhiều cây yếu bị vàng úa và chết

 

3

Dây tơ hồng trên cành cây.

 

4

Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến, tổ mối

 

5

Loài cây cọ mọc quần tụ thành từng nhóm

 

6

Lúa và cỏ dại trên cánh đồng

 

Câu 2 (4,0 điểm) Việc tăng dân số quá nhanh sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Vì sao nói đặc trưng về thành phần nhóm tuổi quyết định các đặc trưng còn lại của quần thể người?

Câu 3 (3,0 điểm). Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật sau: Cỏ, châu chấu, ếch nhái, dê, gà rừng, cáo, vi sinh vật, mèo rừng, rắn lục đuôi đỏ.

a) (0,5 điểm) Xây dựng 2 chuỗi thức ăn có trong quần xã sinh vật nêu trên?

b) (0,5 điểm) Xếp các sinh vật trên theo thành phần của hệ sinh thái?

c) (1,0 điểm) Xây dựng lưới thức ăn từ quần xã sinh vật trên.

d) (1,0 điểm) Hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều vào năm ngoái thậm chí chúng bò vào nhà dân làm người dân hoang mang. Các chuyên gia khoa học kết luận rằng đây là hiền tượng mất cân bằng sinh thái. Em hãy giải thích?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9

Câu 1

1. Cộng sinh (khác loài)

2. Cạnh tranh (cùng loài)

3. Kí sinh (khác loài)

4. Hội sinh (khác loài)

5. Hỗ trợ (cùng loài)

6. Cạnh tranh (khác loài)

Câu 2

* Việc tăng nhanh dân số dẫn dến những hậu quả:

 • Thiếu nơi ở
 • Thiếu lương thực
 • Thiếu trường học, bệnh viện
 • Ô nhiễm môi trường
 • Tàn phá rừng và các tài nguyên khá
 • Chậm phát triển kinh tế
 • Tắc nghẽn giao thông
 • Tệ nạn xã hội gia tăng

* Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi quyết định các đặc trưng còn lại của quần thể người, vì:

 • Nhóm tuổi trước sinh sản (0 – dưới 15 tuổi) nhiều thì chất lượng cuộc sống thấp, tuổi này còn là gánh nặng ăn học cho 2 nhóm còn lại.
 • Nhóm tuổi già (trên 65 tuổi) nhiều mà nhóm tuổi 0 – 15 tuổi ít thì nhóm tuổi trên 65 sẽ cô đơn khi về già vì thiếu sự chăm sóc của con cháu.

Câu 3

a) 2 chuỗi thức ăn:

 • Cỏ → châu chấu → gà → vi sinh vật
 • Cỏ → gà → cáo → vi sinh vật

b) Xếp các sinh vật trên theo thành phần của hệ sinh thái

 • SV sản xuất: Cỏ
 • SV tiêu thụ bậc 1: Châu chấu, gà, dê
 • SV tiêu thụ bậc 2 (bậc 3): Cáo, rắn lục đuôi đỏ, mèo rừng, ếch nhái

c) Lưới thức ăn

Đáp án đề thi giữa hk2 môn Sinh học lớp 9

d)

 • Rắn lục đuôi đỏ vốn sống trong rừng, nay diện tích rừng giảm, mất bớt nơi ở, rắn lục đuôi đỏ vốn ăn ếch, nhái,….. Các loài thiên địch của chúng trong môi trường như cầy, cáo, mèo rừng giảm đi khá nhiều do nạn săn bắt.
 • Ngoài ra, rắn lục đuôi đỏ không phải là loài có giá trị kinh tế như nhiều loài khác. Thịt rắn hôi nên không được sử dụng làm thức ăn, ngâm rượu thuốc, nên chúng càng có cơ hội phát triển.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 gồm 5 đề thi được Tip.edu.vnchia sẻ trên đây giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện thử sức với các đề thi khác nhau. Chúc các bạn học tốt và thường xuyên tương tác với Tip.edu.vn để có tham khảo thêm nhiều tài liệu bổ ích nhé

………………………………………

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment