Chia sẻ những tip thiết thực

Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women in society có đáp án

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Tip.edu.vn đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society có đáp án dưới đây… Đến với bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm được kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã được học trong SGK Unit 15 tiếng Anh 12 hiệu quả.

Bài tập trắc nghiệm unit 15 lớp 12 Women in society có đáp án số 1

Tham khảo chi tiết tại: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women in society có đáp án

Choose the word which is stressed differently from the rest.

1. a. involvement b. employment c. social d. important
2. a. position b. family c. century d. politics
3. a. philosopher b. discriminate c. individual d. significant
4. a. ability b. equality c. enlightenment d. naturally
5. a. status b. argue c. basis d. against

Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

6. A child receives his early ________ from their parents.

a. educate b. education c. educator d. educative

7. Birth control methods have ________ women from the endless cycle of childbearing and rearing.

a. free b. freely c. freedom d. freed

41. a. fascinated b. worried c. dedicated d. interested

42. a. unfortunately b. approximately c. nearly d. dramatically

43. a. change b. result c. success d. opportunity

44. a. duty b. job c. requirement d. career

45. a. made b. paid c. created d. delivered

46. a. Because b. Therefore c. However d. So

47. a. a b. an c. the d. Ø

48. a. for b. in c. with d. against

49. a. much b. long c. soon d. well

50. a. present b. souvenir c. symbol d. role

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 unit 15 Women in society có đáp án số 4

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 15: Women in society

Choose the correct answer A, B, C or D

1. After the way you have been treated, you have every ________ to complain.

A. way

B. status

C. argument

D. right

2. He had been ___________ the right to speak to his lawyer.

A. taken

B. denied

C. turned

D. lost

3. Our organization seeks to improve the social ___________ of disable people.

A. status

B. stand

C. seat

D. picture

4. The weather was fine, and everyone was ___________ the coast.

A. going in for

B. making for

C. joining for

D. seeing about

5. How much money do you manage to ____________?

A. come into

B. go in for

C. deal with

D. live on

Trên đây là Bài tập Anh 12 Unit 15 Women in society có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post