Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập tìm từ khác loại tiếng Anh lớp 3

0

Bài tập chọn từ khác loại tiếng Anh lớp 3

Nằm trong bộ đề bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021, bài tập tìm từ khác loại tiếng Anh lớp 3 trên đây do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 gồm 30 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 về dạng bài Choose the odd one out giúp các em học sinh lớp 3 nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I/ Choose the odd one out.

1. A. mother B. teacher C. father D. brother
2. A. family B. father C. grandfather D. mother
3. A. bathroom B. bedroom C. house D. kitchen
4. A. classroom B. living room C. dinning room D. kitchen
5. A. pond B. yard C. garden D. desk
6. A. behind B. in C. for D. in front of
7. A. poster B. wall C. picture D. map
8. A. chair B. desk C. room D. table
9. A. toy B. robot C. doll D. yo-yo
10. A. ship B. plane C. train D. pen

III/ Odd one word out

1. A. she

B. he

C. they

D. name

2. A. mommy

B. fence

C. grandpa

D. sister

3. A. on

B. in front of

C. behind

D. bed

4. A. cow

B. pond

C. yard

D. gate

5. A. wardrobe

B. cupboard

C. picture

D. here

6. A. man

B. girl

C. fan

D. woman

7. A. yo- yo

B. teddy bear

C. tiger

D. kite

8. A. book

B. parrot

C. rabbit

D. bear

9. A. do

B. is

C. are

D. am

10. A. they

B. he

C. it

D. her

IV/ Choose the odd one out

1. A. apple

B. pencil

C. crayon

D. pen

2. A. blue

B. pink

C. small

D. green

3. A. mother

B. garden

C. aunt

D. grandparents

4. A. father

B. uncle

C. brother

D. sister

5. A. sun

B. snowy

C. cloud

D. wind

6. A. rice

B. bread

C. cake

D. milk

7. A. picture

B. pencils

C. notebooks

D. markers

8. A. classroom

B. library

C. playground

D. house

9. A. how

B. who

C. we

D. what

10. A. small

B. large

C. big

D. nice

Đáp án Chọn từ khác loại Tiếng Anh lớp 3

I/ Choose the odd one out.

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – D;

6 – C; 7 – B; 8 – C; 9 – A; 10 – D;

11 – D; 12 – B; 13 – A; 14 – C; 15 – A;

16 – B; 17 – C; 18 – B; 19 – D; 20 – A;

21 – B; 22 – A; 23 – D; 24 – C; 25 – D;

26 – B; 27 – D; 28 – D; 29 – C; 30 – B;

II/ Circle the odd one out

1. D

2. C

3. C

4. A

5. D

6. A

7. D

8. B

9. D

10. B

III/ Odd one word out

1. D

2. B

3. C

4. A

5. D

6. C

7. C

8. A

9. A

10. D

IV/ Choose the odd one out

1. A

2. C

3. B

4. D

5. B

6. D

7. A

8. D

9. C

10. D

Trên đây là Bài tập Chọn từ khác loại lớp 3 có đáp án. Mời các em tiếp tục tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, …

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Leave a comment