Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 6 How many lessons do you have today?

0

Nằm trong bô đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, tài liệu luyện tập tiếng Anh Unit 6 How many lessons do you have today? có đáp án có đáp án dưới đây do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 6 giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 6 hiệu quả.

I. Bài tập tiếng Anh unit 6 lớp 5 How many lessons do you have today?

I. Arrange these letters to make correct school subjects.

________________________________________________________

5. pupils/ How/ does/ many/ have/ class/ your/ ?

_________________________________________________________________

6. you/ school/ at/ Are/ now/ ?

_______________________________________________

7. lessons/ How/ you/ do/ today/ many/ have/ ?

___________________________________________________

8. IT/ have/ Do/ today/ you/ ?

_________________________________________________

9. four/ Vietnamese/ a/ He/ week/ times/ has/

______________________________________________________________

IV. Write the suitable words to complete the passage:

My _____1___ is Loan. I’m a new pupil in ____2___ 5C. Today ____3_ Thursday. I have _____4__ lessons: English, Art, Science and PE. Tomorrow is ______5______. I’ll have three ________6_____: Maths, Vietnamese and Music.

V. Answer questions about you

1. When do you have English lessons?

_______________________________

2. What is your favorite subject?

_______________________________

3. What do you usually do in your free time?

_______________________________

4. What do you usually do after school?

_______________________________

5. How often do you go swimming?

_______________________________

II. Đáp án bài tập unit 6 tiếng Anh 5 How many lessons do you have today?

I. Arrange these letters to make correct school subjects.

1. ishElgn: ___English_____

2. sathM: ______Maths______

3. ssLeon: _____Lesson_______

4. uMsic: ______Music______

5. sicalPhy ucaEdtion: ____Physical Education________

6. eScenci: _____Science_______

7. rtA: ______Art______

8. mVsietneea: ____Vietnamese________

II. Choose the best answer:

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – C;

III. Reorder the words:

1. you/ today/ have/ Do/ school/ ?

_________Do you have school today?________

2. Science/ have/ often/ you/ How/ do/ ?

________How often do you have Science?__________

3. three/ Maths/ I/ Vietnamese/ and/ have/ IT/ .

_________I have three: Math, English and IT._________

4. have/ today/ What/ do/ lessons/ you/ ?

________What lessons do you have today?_______________

5. pupils/ How/ does/ many/ have/ class/ your/ ?

________How many pupils does your class have?____________

6. you/ school/ at/ Are/ now/ ?

_________ Are you at school now?______

7. lessons/ How/ you/ do/ today/ many/ have/ ?

________How many lessons do you have today?_____________

8. IT/ have/ Do/ today/ you/ ?

_________Do you have IT today?______

9. four/ Vietnamese/ a/ He/ week/ times/ has/

_________He has Vietnamese four times a week.____________

IV. Write the suitable words to complete the passage:

My _____1 – name ___ is Loan. I’m a new pupil in ____2 – class___ 5C. Today ____3 – is_ Thursday. I have ____4 – four__ lessons: English, Art, Science and PE. Tomorrow is ___5 – Friday____. I’ll have three ____6 – lessons_____: Maths, Vietnamese and Music.

V. Answer questions about you

Đáp án: Học sinh tự trả lời

1. When do you have English lessons?

______I have English on Tuesday and Friday._________

2. What is your favorite subject?

______My favorite subject is English._______

3. What do you usually do in your free time?

_______I usually read comic books._______

4. What do you usually do after school?

______I usually listen to English song after school.________

5. How often do you go swimming?

_____ I go swimming twice a week._________

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh 5 Unit 6 How many lessons do you have today? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Leave a comment