Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

0

Bài tập Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn có đáp án

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là hai trong những Thì thường gặp trong tiếng Anh và có nhiều điểm gần giống nhau nên nhiều bạn gặp một số rắc rối khi sử dụng hoặc làm bài tập. 16 Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn có đáp án dưới đây sẽ giúp chúng ta làm bài tập so sánh hai Thì chi tiết qua các cấu trúc, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết và cách phát âm của 2 thì Tiếng Anh quan trọng trong Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Xem thêm:

Bài tập Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6

Lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 1. Chia động từ dưới đây ở Thì Hiện tại đơn hoặc Thì Hiện tại tiếp diễn

1. Listen! My mother (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

3. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

4. Now, they (stay)___________________________in Hue .

5. My father (read)__________________________a newspaper in the morning

6. Look! Ha (run)______________________.

7. Trang usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your father(be)?

-He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to school by bus today?

10.There(be)___________many flowers in our garden.

11.Everyday,Mr.Hung (not go)_______________________to work by car.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing and (go)________ to school.

13.I (write)_____________________ a letter to my friend now.

14.At 12 a.m every day, I (have)_______ lunch and (go)________ to bed.

5. Jill _____ (have) a lot of money.

6. They usually _____ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

8. We ______ (meet) in Berlin each year.

9. We ______ (go) to discos on Fridays.

10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

11. I _____ (have) a shower

12. Sam ____ (do) his homework at night.

Đáp án

1. Look. He ____is listening___ (listen) to us.

2. We ___are staying_____ (stay) at a hotel this week.

3. I ______go___ (go) to bed early on Sundays.

4. My mum is at the shop. She __is buying_____ (buy) a new dress.

5. Jill __has___ (have) a lot of money.

6. They usually ___leavr__ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _are driving__ (drive) so fast!

8. We __meet___ (meet) in Berlin each year.

9. We ____go__ (go) to discos on Fridays.

10. He normally __comes_ (come) on time. I can’t hear you!

11. I __am having__ (have) a shower

12. Sam __does__ (do) his homework at night.

Bài 15: Give the correct form of the words in the blank (Using the present simple and present continuous).

1. Lan (not have) ……………………….. many friends in her new school.

2. Hung (come) ……..… ……………… from Vinh but he (stay) ……………………….. with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment.

3. We (not drive) ……………………….. to work every day. We (go) ……………………….. by bus.

4. . Who you (talk) ……………………….. to on the phone now, Minh?

5. Where your new friend (live) ……………………….., Nga?

– She (live) ……………………….. on Hang Bai street.

6. you (be) ……………………….. in class 7A?

– No, I (be) ……………………….. in class 7D.

7. Look! Jane (play) ……………………….. the guitar. This afternoon, she will play table tennis.

8. I (not talk) ……………………….. to her at present

9. How often ……………………….. she (go) ……………………….. fishing?

– She (go) ……………………….. once a year.

10. (Be) ……………………….. your friends ……………………….. students?

Đáp án

1. Lan (not have) …………..doesn’t have…………… many friends in her new school.

2. Hung (come) ……..… ..comes……………. from Vinh but he (stay) …………is staying…………….. with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment.

3. We (not drive) ………..don’t drive……………… to work every day. We (go) …………..go…………… by bus.

4. . Who are you (talk) ………….talking……………. to on the phone now, Minh?

5. Where does your new friend (live) …………live…………….., Nga?

– She (live) ……………lives………….. on Hang Bai street.

6. Are you (be) ……………………….. in class 7A?

– No, I (be) ………..am……………… in class 7D.

7. Look! Jane (play) …………is playing…………….. the guitar. This afternoon, she will play table tennis.

8. I (not talk) ………..am not talking……………… to her at present

9. How often …………does…………….. she (go) ………….go……………. fishing?

– She (go) …………..goes…………… once a year.

10. (Be) ……..Are………………… your friends ……………are………….. students?

Bài 16: Complete the sentences using the correct form of verbs

1. It often __________________ in Ireland. That’s why they call it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behaviour normally __________________ me furious. (make)

3. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Đáp án

1. It often _________rains_________ in Ireland. That’s why they call it the “Green Island”. But it _______isn’t raining___________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behaviour normally ________makes__________ me furious. (make)

3. Stop right now! You ________break__________ the flowers every time the ball _____is landing_____________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I _________think_________ he _______is playing___________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________enjoy________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He _____is touring_____________ Spain at the moment. (tour)

Tham khảo: Bài tập về các Thì trong tiếng Anh có đáp án

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề ôn tập tại: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment