Chia sẻ những tip thiết thực

12 từ cảm thán thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh

0

Từ cảm thán thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh

12 từ cảm thán thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích dành cho người học tiếng Anh, đặc biệt các bạn học giao tiếp để có cuộc nói chuyện tự nhiên và hiệu quả. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Những tình huống giao tiếp Tiếng Anh công sở

41 câu giao tiếp tiếng Anh về thời tiết

Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng Anh

Từ cảm thán thường dùng trong giao tiếp Tiếng Anh

Ví dụ:

– Oops! I did it again!

=> Úi! Tôi lại làm thế nữa rồi!

7. Outchy!– Ối, á (diễn tả sự đau đớn)

Ví dụ:

– Ouchy! This needle hurt me.

=> Ối! Cái kim này làm tớ bị đau.

8. Phew!– Phù (nhẹ cả người)

Ví dụ:

– Phew! I finally completed all my homework.

=> Phù! Cuối cùng tớ cũng làm xong hết bài tập về nhà rồi.

9. Ugh!– Gớm, kính quá.

Ví dụ:

– Ugh! The taste of this fruit is too bad.

=> Kinh quá! Vị của loại quả này kinh dị quá.

10. Uh-huh!– Ừ ha! (bày tỏ sự bắt đầu tán đồng)

Ví dụ:

– Believe me! They did make it fake, listen to expert’s analysis! Uh-huh, sound good!

=> Tin tớ đi! Họ đã làm giả nó, hãy lắng nghe chuyên gia phân tích! Ừ ha, nghe cũng được!

11. Well!– Chà

Ví dụ:

– Well! I never did like that!

=> Chà! Tôi không bao giờ làm thế!

12. Wow!– Ái chà (ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ)

Ví dụ:

– Wow! You look so fantastic!

=> Ái chà! Trông cậu tuyệt thật đấy!

Leave a comment